Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AHLÂKSIZ CEHALET SARMALI
 

Türkiye'ye bir "Ahlâksız Cehalet Sarmalı" egemen:

Siz buna "Cahil Ahlâksızlık Sarmalı" da diyebilirsiniz.

Bu "Sarmal"ın adını koyarken çok düşündüm:

"Ahlâksız Cehalet" mi demeli yoksa "Cahil Ahlâksızlık" mı?

Genellikle cehalet mi, ahlâksızlık mı daha önce geliyor, doğrusu kestiremedim...

Çünkü bazen biri, bazen öteki önce gelebiliyor:

Fakat cehalet ve ahlâksızlık, farklı kaynaklardan değişik zamanlarda gelse bile, birleştikleri zaman ortaya çıkan güçlü bir sinerjik "Sarmal" bu!

* * *

"Ahlâksız Cehalet Sarmalı" şu nitelikleri taşıyor:

1) "Ahlâksızlık" ve "Cehalet" birbirlerini destekleyen ve güçlendiren sinerjik bir biçimde, aynı anda egemendir.

2) Bu sinerjik "Sarmal" hem aşağıdan yukarı, hem de yukardan aşağı etkilidir.

3) Hem aşağıdan yukarı, hem de yukardan aşağı etkili olduğu ve cehaletle ahlâksızlık birbirini desteklediği için, bu "Sarmal "kendi kendisini üreten bir nitelik taşır.

4) "Ahlâksız Cehalet Sarmalı" sonsuza dek gidebilecek özelliklere sahipmiş gibi görünebilir ama, içinde geliştiği toplumu yok edeceği için kendi sonunu da kendisi getirir.

* * *

Değerli okurlarım, "Ahlaksız Cehalet Sarmalı"nın ortaya çıkması için en az dört koşulun bir araya gelmesinin gerektiğini fark etmişlerdir mutlaka:

1) Ahlâksızlığı destekleyen bir cehalet.

2) Cehaleti destekleyen bir ahlâksızlık.

3) Ahlâksız cehaletin veya cahil ahlâksızlığın aşağıda oluşması ve yukarıyı belirlemesi.

4) Cahil ahlâksızlığın veya ahlâksız cehaletin yukarda oluşması ve aşağıya egemen olması.

* * *

Bu "Sarmal" hem aşağıdan yukarı, hem yukardan aşağı etkili olduğu için, hem yöneticileri hem de onları seçenleri aynı anda pençesine alıyor:

Sivil ve asker bürokrasiyi belirliyor...

Adalet mekanizmasına egemen oluyor...

Medyayı düzenliyor...

Milli Eğitimi ele geçiriyor...

Toplumu yiyip bitiriyor!

* * *

Bu "Sarmal"ın üremesi için dört koşul gereklidir:

1) Toplayıcı/Avcı bir Aşiret ahlâkı, Din/Tarım Toplumundaki Feodal ahlâk, Endüstriyel toplumdaki Kentsel ahlâk, Bilişim Toplumunun yeni ahlâkı gibi, herhangi tutarlı bir ahlâk anlayışının bulunmayışı ya da var olanın çökertilmiş olması.

2) Çağdaş bilgileri aktaran bir eğitim sisteminin yokluğu, ya da var olanın etkisiz kılınmış olması.

3) Bu ahlâksızlık ve eğitimsizlik durumundan belli yönetici kesimlerin ve uzantılarının menfaat sağlaması.

4) Bu ilk üç koşulu, o toplumu sömüren dış güçlerin desteklemesi ya da doğrudan yaratması.

* * *

Bilmem, nesnel olarak kalemini satmış, ayyaş, kumarbaz, ahlâksız, dilenci, zamanında "Türkiye'nin nüfus kütüğündeki softa ve mürtecilerin yeşil kanını kurutacaksın" diyebilmiş olan bir dönek faşistin, öznel olarak "Dinci Bir Kültür İkonu" muamelesi görmesindeki çelişkinin arkasındaki "Ahlâksız Cehalet Sarmalı" yapısını anlatabildim mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional