Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

PADİŞAHLAR VE DİKTATÖRLER
 

Sevgili okurlarım, kimi zaman kendi çağımızdaki diktatörlere "Padişah" benzetmesi yapılır...

Bu benzetme bizim tarihimizdeki Padişahlara büyük bir haksızlıktır:

Çünkü tarihsel kişi, olay ve süreçleri, bugünkü siyasal yapıyla, hukukla ve değerlerle yargılamak yanlıştır.

Bakınız arada ne gibi önemli farklar var!

* * *

Padişahlar, geleneksel olarak, Feodal Din/Tarım toplumlarını meşru olarak yönetirler.

Diktatörler, Sandık aldatmacasıyla, Kentsel/Endüstriyel toplumları gayri meşru olarak yönetirler.

* * *

Padişah tüm toprakların sahibidir.

Diktatör tevarüs etmediği veya satın almadığı hiç bir toprağın sahibi değildir.

* * *

Padişahların aldıkları maddi manevi çıkarlar, rüşvet değil, hediyedir.

Diktatörlerin aldıkları maddi manevi çıkarlar, hediye değil rüşvettir.

* * *

Padişahlara hediye vermek geleneklere ve (olmayan) yasalara uygundur.

Diktatörlere rüşvet vermek geleneklere ve (olan) yasalara aykırıdır.

* * *

Padişahların mevkilerinden dolayı kendilerine, ailelerine ve yakınlarına sağladıkları hiç bir avantaj, rüşvet ve yolsuzluk sayılmaz, çünkü her yol onlara mûbahtır.

Diktatörlerin mevkilerinden dolayı, kendilerine, ailelerine ve yakınlarına sağladıkları her ekonomik, sosyal ve siyasal avantaj yolsuzluktur.

* * *

Padişahların kasası devletin kasasıdır; daha doğrusu devletin kasası zaten padişahındır.

Diktatörlerin kasası, onlar adına rüşvetleri alan, yolsuzluk ve hırsızlık yapan ve bunların ganimetlerini saklayan başka kişiler veya yurt dışında gizli hesap açılabilen bankalardır.

* * *

Padişahlar, zenginleşen adamlarının kellesini vurdurup servetlerine el koyarlar.

Diktatörler, zenginleşen adamlarını vatan haini ilan edip servetlerine el koyarlar.

* * *

Sevgili okurlarım, Padişahlarla Diktatörler arasındaki farklar elbette daha ayrıntılı olarak düşünülebilir ve daha da çoğaltılabilir ama galiba temel olanları böyle özetlemek olanaklı.

* * *

Şimdi bir de Padişahlar ile Diktatörler arasındaki en önemli benzerliğe bakalım:

Bu dünya padişahlara da kalmamıştır ve kalmaz, diktatörlere de kalmamıştır ve kalmaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional