Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"GELENEKÇİ LİBERAL"LERİN 3 SAPTIRMASI ve 4 DARBESİ - 13
 

Osmanlı'dan bu yana, yukardan aşağı doğru yapılan reformlarla toplumu çağdaşlaştırma çabalarına karşı çıkan, bilinçlenmemiş ve özgürleşmemiş kalabalıkların din ve milliyet değerlerini istismar eden "Gelenekçi-Liberal" cephe, aslında büyük çelişkileri içinde barındıran bir aldatmacalar ve sivil darbeler zinciri üzerine kuruludur.

1) Liberallikleri aldatmacadır:

Toplumu Din/Tarım döneminde tutmak istedikleri için, siyasal, kültürel ve ekonomik atılım yapmak isteyen yöneticilerin denetimindeki devlete karşı "Liberallik" adı altında direnirler.

Devlet eliyle toplumun çağdaşlaştırılmasına karşı olduklarından, "Devlet-Halk" veya "Devlet-Millet" karşıtlığı üzerine, sureta halktan veya milletten yana görünüp sözde "Liberal" sloganlar geliştirirler.

Oysa asla "Liberal" değildirler; iktidara geldikleri anda despotlaşırlar.

2) Gelenekçilikleri saptırmadır:

"Geleneklerimiz", "Milli ve yerel değerlerimiz" gibi nitelemelerle, aslında mezhepçilik yaparlar.

3) Demokratlıkları aldatmacadır:

Temel hak ve özgürlükleri sadece kendileri için ister ve savunurlar.

"Milli İrade" kavramını, sadece kendileri gibi düşünenler için, başkalarının temel hak ve özgürlüklerini yok sayarak kullanırlar.

İfade özgürlüğüne, muhalefet özgürlüğüne, medya özgürlüğüne, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığına, evrensel hukuka ve bağımsız adalet mekanizmasına inanmazlar.

* * *

Bu saptırmaları yapan "Gelenekçi-Liberaller", iktidara geldiklerinde de, Demokratik Rejime karşı 4 sivil darbe gerçekleştirmişlerdir:

1) Demokrat Parti'nin 27 Nisan 1960 Tahkikat Encümeni Darbesi:

Bu ilk sivil darbe ile Demokrat Parti, milletvekillerinden 15 kişilik bir "Encümen" kurmuştur. Bu Encümen'in kararları temyiz edilemez. Sivil ve asker mahkemelerin, savcı ve yargıç yetkileri ile donatılmıştır. Görevi muhalefetin rejim aleyhtarı faaliyetlerini tahkik etmektir.

Anayasaya açıkça aykırı olan bu sivil darbe ne yazık ki, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini tetiklemiş; bu müdahale sonunda yapılan özgürlükçü 1961 Anayasası ise, kendisine tepki olarak, Toprak Ağaları/Sermaye/Emperyalizm/Ordu ittifakının 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerine yol açmıştır.

2) 12 Eylül 2010 Anayasa Halkoylaması darbesi:

Yargı bağımsızlığına son verilmiş ve adalet mekanizması siyasal iktidara bağlanarak, Demokratik Rejim, en önemli güvencesinden yoksun bırakılmıştır.

3) 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve buna dayalı olarak 20 Temmuz OHAL darbesi.

Temel hak ve özgürlükler sınırlanmış ve kısıtlanmıştır.

4) 16 Nisan 2017 Halkoylaması Darbesi.

"Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti" Anayasası askıya alınmış, Parlamenter Demokrasi yerine Tek Adam yönetimini ikame eden, tutarsız, çelişkili, garip bir ucube sistem uygulamaya konulmuştur.

* * *

DİREN CUMHURİYET...

DİREN DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional