Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

RONA AYBAY VE MAHALLE BASKISI
 

1935 İstanbul doğumlu olan Profesör Rona Aybay, Türkiye'yi Uluslararası Mahkemelerde yargıç olarak temsil etmiş, çok değerli bir hukukçu ve çok değerli bir akademisyendir. Etkileyici özgeçmiş özeti şöyledir:

Milletler Özel Hukuku Profesörü.

New York Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Karşılaştırmalı Hukuk derecesi.

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü eski başkanı.

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi eski dekanı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekan yardımcısı.

Türk Hukuk Kurumu eski genel sekreteri.

İstanbul Barosu eski başkan yardımcısı.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi eski başkanı (2006-2011).

Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı (1996-2003).

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Avrupa Komisyonu eski üyesi.

Bosna Hersek'deki insan hakları ihlallerini incelemekle görevle AGİT Komisyonu eski üyesi.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

Milletlerarası Özel Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri; yüzlerce konferans.

Bu değerli akademisyen, "Mahalle Baskısı" ve "Türkiye İran olur mu?" konuları üzerine bir mektup yollamış. Bu değerli mektubun "Mahalle Baskısı" hakkındaki ilk bölümü aşağıda.

* * *

Değerli Dostum Emre,

"Şerif Mardin"le ilgili yazıların; Şerif Mardin ekseninde, sosyal/politik sorunların bilimsel yaklaşımla nasıl irdelenip, incelenmesi gerektiği konusunda çok yararlı dersler içeriyor.

Özellikle, bu gibi konulara -deyim yerindeyse- futbol taraftarlarının "bizim takım ne yaptıysa doğrudur; karşı takım ne yaptıysa yanlıştır" yaklaşımıyla bakanlar için, yazıların çok uyarıcı nitelikte.

Türkiye'de çağdaş sosyolojik araştırmanın öncülerinden ve günümüzdeki Duayeni durumunda olan bir Dosta, konuyla ilgili bazı düşüncelerimi ve saptamalarımı sunmak , umarım, haddini aşmak sayılmaz.

Dünkü yazını da ilgiyle okudum…

Ş.Mardin'in "Mahalle baskısı, bilinmeyen ve sosyal bilimce ifade edilmesi çok zor bir havadır" sözleri -eğer bir dil sürçmesi yada görüşmeyi yapan R.Çakır'ın özensiz aktarımı değilse- sosyal bilimlerle az-çok ilgilenmiş biri için çok yanlış ve yakışıksız bir anlatım.

Senin de pek yerinde olarak belirttiğin üzere, bu toplumsal baskı hiç de "bilinmeyen" bir olgu değil. Böyle söylemek -deyim yerindeyse- "AMERİKA kıtasını Kolomp'tan sonra yeniden keşfetmek" sayılır!

Bu baskının "ifadesi zor" niteliğine gelince burada da, benzer konularda inceleme yapıp, kitap-makale yazanların karşılaştıkları "ifade zorlukları" açısından özel bir durum sözkonusu değil, sanırım.

Ancak, "mahalle baskısı"nın; aileden başlayıp, kişinin içinde bulunduğu yada ilişkide olduğu apartman komşuları mahalle, iş çevresi, dernek, meslek odası, tarikat, cemaat vb. çeşitli ortamların hepsini kapsamakta yetersiz kaldığı söylenebilir.

* * *

"Türkiye İran olur mu?" konusu bir dahaki yazıya!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional