Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HANGİ CUMHURİYET 2
 

Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırılar nereden kaynaklanıyor?

Bu saldırıların kökeni ve hedefi nedir?

Bu soruyu yanıtlamak için çok kısa olarak tarihe bakalım:

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve arkadaşları tarafından, İnsanlık Alemi'nin ulaştığı en az sakıncalı siyasal rejim olan Demokratik Model hedeflenerek kurulmuştur.

Dönemin söylemlerine bakıldığında, Cumhuriyet terimiyle Demokratik Rejimin kastedildiği açıkça görülür.

Gerek iktidarın kaynağının, Dinsel/Geleneksel otoriteyi temsil eden Padişah'tan alınarak halka aktarılması gerekliliği, gerekse dönemin siyasal terminolojisi, Cumhuriyet sözcüğünün öne çıkmasına yol açmıştır.

Ama ne yazık ki, Demokratik Cumhuriyet modeli, temel yapısı Feodal Din/Tarım Toplumu olan ülkede, "Kurdum" demekle kurulmuyor!

İşte burada, Kurtuluş Savaşı'nın askeri mucizesine ek olarak bir de sivil dönüşüm mucizesi olan Atatürk Devrimleri devreye girmiş ve Feodal Din/Tarım toplumu, 20-25 yıl içinde seçim yaparak iktidarı Devrimci/Kuruculardan alıp Feodal Din/Tarım Toplumunun temsilcileri olan muhaliflere devredecek kadar geliştirilmiş ve "yarı-çağdaş" bir yapıya getirilmiştir.

Ama ne yazık ki, serbest seçimlerle iktidara el koyan Feodal Din/Tarım Toplumu temsilcileri, (henüz yeterince çağdaşlaşamadıkları için) Demokratik Cumhuriyeti, özgürlükçü ve çoğulcu bir çizgide geliştirmek yerine, çoğunluk baskısına "Milli İrade" diyerek, Temel Hak ve Özgürlükleri inkâr etmiş, yeniden feodal Din/Tarım toplumu yapısını egemen kılmak istemişlerdir.

Ülke bu hatanın bedelini Çok Partili Demokrasiye kan bulaştıran ve günümüze kadar süren kan davaları oluşturan bir askeri darbe ile ödemiştir.

Buna karşılık 1961 Anayasası, topluma yeniden bir sıçrama yaptırarak Demokratik Cumhuriyet'ten Sosyal Devlet aşamasına geçme hamlesine teşebbüs etmiştir.

Fakat direnen Feodal Din/Tarım Toplumu kalıntıları, emperyalizmin desteğiyle yapılan yeni faşist askeri darbeler ve sağ iktidarlar aracılığıyla, 1961 Anayasası'nın getirdiği tüm Özgürlükçü ve Demokratik kurumları yozlaştırmış, ortadan kaldırmış ve en nihayet Demokratik Parlamenter Rejime son vermiştir.

İşte Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan saldırıların kökü, tarihsel ve toplumbilimsel nedeni, bu süreçte yatmaktadır:

Hedef, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'ni sonlandırmak, Neoemperyalizm ve Neoliberalizmin emrinde, Feodal Din/Tarım Toplumu kalıntılarıyla (FETÖ ve benzeri tarikatlarla) ittifak halinde bir diktatörlük kurmaktır!

Onun için de var gücümüzle haykırıyoruz:

DİREN TÜRKİYE CUMHURİYETİ...

DİREN CUMHURİYET HALK PARTİSİ...

DİREN CUMHURİYET GAZETESİ...

DİREN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional