Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KABİNEYİ BIRAK MÜFREDATA BAK
 

İktidarın emrinde olan medya tümüyle kabine değişikliği haberleriyle dolu:

Bu değişikliğin önemi ve anlamıyla ilgili yorumlardan geçilmiyor.

Oysa bizi kimin, nasıl yönettiği belli...

Kabine değişikliğinin, egemenin kişisel tercihlerini belirtmesi dışında ciddi bir anlamı ve önemi yok.

Tabii bu arada, toplumu asıl etkileyecek olan Milli Eğitimdeki müfredat değişikliğinin üstü örtülüveriyor.

Başta Cumhuriyet olmak üzere birkaç muhalif gazete de yazmasa, çocuklarımızın geleceğini karartacak, toplumu yanlış yönde biçimlendirecek olan bu yeni müfredat programından haberimiz bile olmayacak.

* * *

Yeni müfredat programının temel değişikliklerini çok kaba olarak şöyle anlatabiliriz:

1) Evrim çıkıyor, Şeriat giriyor.

2) Atatürk ve Laiklik çıkıyor, Muamelat, Ukubat ve Cihad giriyor.

3) Özet olarak : Bilim çıkıyor, Din giriyor.

Zaten bütün Milli Eğitim sisteminin İmam-Hatip modeline uygun olarak yeniden yapılandırıldığı biliniyordu.

Şimdi bir de kıyıda köşede, çağdaş eğitim veren okul kalmasın diye, tüm müfredat programı, yani zorunlu olarak takip edilmesi, okutulması ve öğretilmesi gereken konular, yeniden belirlendi.

* * *

İdris Küçükömer'le başlayıp, günümüzdeki İkinci Cumhuriyetçiler ve "Yetmez Ama 'Evet'çiler" tarafından savunulan çarpık (güya sol) siyasal tezlerin sahipleri artık zaferlerini kutlamak için, zil takıp oynayabilirler:

Asıl İkinci Cumhuriyet, (eğer adına hâlâ Cumhuriyet demek olanaklıysa) şimdi kuruluyor:

Sadece Anayasa değişikliği ile, yasama, yürütme ve yargıya tek başına hakim olan "Tek Adam Yönetimi" dayatarak değil...

Çocuklarımızın beyni de yıkanarak...

Ve kendi deyimleriyle "Dindar ve Kindar bir Nesil" yetiştirerek!

* * *

Kılıçdaroğlu'nun on maddelik Maltepe bildirgesinin sekizinci maddesi şöyleydi:

"8. Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır.

Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan, insan haklarına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti güçlendirilmeli, liyakat esası kamuda göreve başlama ve yükselmede esas alınmalıdır.

Eğitimde laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmeli ve toplumsal adaletsizliği yeniden üreten eğitim politikaları değiştirilmelidir."

* * *

Bu iktidar sadece Demokratik rejimi sonlandırarak değil:

Zaten sömürülmekte olan ülkemizi çağdaş dünyada daha da geri bıraktıracak...

Ve iflas ettirerek tam bir sömürgeye dönüştürecek bir eğitim sistemi ile de...

Halkımıza çok çok büyük bir kötülük daha yapıyor!

DİREN LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM...

DİREN ADALET...

DİREN DEMOKRASİ...

DİREN KILIÇDAR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional