Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KILIÇDAROĞLU'NUN "UZUN YÜRÜYÜŞÜ" - 1
 

Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Güven Park'tan başlayan "Uzun yürüyüşü" için uzun bir yazıya başlarken:

"Adalet mülkün temelidir" özdeyişindeki "mülk" sözcüğü "Devlet" anlamına gelir:

Çünkü Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı ailesinin "mülküdür"!

Bu "mülk" kelimesinin "Devlet" anlamına geldiğini vurgulamak çok gerekli:

Hem adalet kavramının önemini belirtir, hem de din/tarım imparatorluklarının aslında "Aile mülkü" olduğunu anımsatır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı ailesinin mülkü olduğunu bilmeden:

Ne kuruluş döneminde, öteki Türk Beylikleriyle olan savaşları ve Bizans'la olan ittifakları...

Ne Yıldırım Beyazıt ile Timur arısındaki Ankara savaşının niye kaybedildiğini...

Ne Fatih Sultan Mehmet'in bir "Beylikten" bir "İmparatorluğu" nasıl yarattığını...

Ne İmparatorluğun neden çöktüğünü...

Ne de Batılılaşma çabalarının niçin saraydan başlatıldığını anlayabilirsiniz!

İşte Kılıçdaroğlu'nun "Uzun yürüyüşü", Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı bu "Mülkü" yani "Devleti" kurtarmayı amaçlıyor!

* * *

Osmanlı'nın, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, Roma'nın devamı olarak "Dünya İmparatorluğu" olduğu dönemde "Zamanın Ruhuna" uygun "Adalet", Batı'da Tanrının ve İmparatorun (Kilisenin-Engizisyonun), Doğu'da Allah'ın, Sultan'ın (Şeyhülislam'ın-Kadının), Adaleti idi.

Endüstri Devrimiyle "Zamanın Ruhuna" uygun "Adalet", Tanrıdan ve yöneticiden bağımsız mahkemelerin, pozitif hukuka dayalı adaleti oldu.

Osmanlı, Endüstri Devrimi'ni idrak edemediği ve izleyemediği için "Dünya İmaratorluğunu" İngiltere'ye kaptırdı, geriledi, çöktü, işgal edildi ve yok oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Endüstri Devrimi'ni yaşamayan bir toplumda, Endüstri Devrimi'nin ürünü olan bir Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular!

Ama Türkiye'de "Adalet", 1961-1971 arasındaki on yıllık istisnai dönem hariç, bir türlü yönetimden bağımsızlaşamadı...

1961 Anayasası ile bağımsız yargıya sağlanan güvenceler, 1971 ve 1980 askeri darbeleriyle yok edildi, yargı, 2010 halkoylaması ile iktidarın etkisine açık hale getirildi ve 2017 halkoylaması ile de bütünüyle siyasetin emrine verildi.

Oysa "Endüstri Devrimi"nin bile aşıldığı, "Bilişim Devrimi"nin yaşandığı günümüzde, "Zamanın Ruhuna" uygun "Adalet", artık dinden, siyasetten, iktidardan iyice bağımsızlaşmış, "Demokrasi ve İnsan Haklarının" güvencesi olmuştu.

* * *

Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü":

21. Yüzyıl Türkiye'sinde "Çağdaş devleti" özleyen...

"Zamanın Ruhunu" yansıtan...

"Demokratik rejimi" savunan...

Bir "Uzun yürüyüştür"!

DİREN ADALET...

DİREN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional