Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SAVCILARA UYARILAR
 

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, 6 Haziran 2017 Salı günü Cumhuriyet'te "Savcılar için etik ilkeler" başlığıyla çok önemli bir makale yayınladı.

Bu yazının bazı bölümlerini aşağıya alıntılayarak, soyut ve evrensel adalete olan inancımı, Türkiye'de, kamuoyu nezdindeki güvenilirliği artık yerlerde sürünen adalet mekanizması için de koruyabilmeyi hâlâ umut ettiğimi, bir kez daha vurgulamak istiyorum.

* * *

"... 'Adil yargılanma hakkı ilkesi'nin yargılamanın her evresinde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olan savcı:

Her zaman ve her koşulda...

İlgili ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, görevlerini...

Adil...

Yansız...

Tutarlı...

Çabuk...

Dürüst...

Nesnel...

Hukuka uygun...

Suçsuzluk karinesine...

İnsan şerefine ve haklarına...

Saygılı olarak yürütecek...

Toplum adına ve kamu yararına davrandığını unutmayacak...

Toplum yararları ile birey hakları ve yararları arasında adil dengeyi ve mesleğinin saygınlığını koruyacak...

Korkusuz...

Önyargısız...

Kamu ve basın baskısından uzak...

Gizliliğe uygun...

Bireylerin hakları konusunda duyarlı ve bilgilenmelerini sağlayıcı...

Toplumdaki çeşitlilik karşısında eşitlik ilkesine ve her kesime saygılı olacak...

Kuşkuyu etkileyecek lehte ya da aleyhte ne kadar kanıt varsa toplayacak...

Yasadışı kanıtları kesinlikle dışlayacak...

Yansız soruşturma, sorumluluğun temelsiz olduğunu ortaya koyduğu anda asla kamu davasını açmayacak, açılan davayı sürdürmeyecek...

Silahların eşitliği ilkesini koruyacak...

Adil karar için mahkemeye yardım edecektir."

* * *

"Meslektaşlarım çok iyi bilirler ki, açılan her kamu davası, eğer kişi suçsuz ve yeterli kanıt yoksa, kaçınılmaz olarak 'lekelenmeme hakkı'nı çiğner.

Savcılar, bu hakkı gözetmek ve uygulanır kılmak zorundadırlar.

Meslektaşlarım çok iyi bilirler ki, Türk hukukunda tutuklama zorunlu değildir. Yasa bu konuda hem açık, hem de isteksizdir.

Açıktır, çünkü somut kanıtlar bulunmadıkça, varsayımlarla, sayıltılarla hiç kimse tutuklanamaz. İsteksizdir, çünkü aynı koşullarda tutuklama yerine 'adli denetim' yolunu önermektedir."

* * *

Tüm sanıkların ve özellikle de medya mensuplarının tutuklu yargılanmasını isteyen savcılar ve tutuklu yargılama kararı veren yargıçlar, Sayın Selçuk'un anımsattığı bu ilkelere uygun davranıyorlar mı acaba?

Unutmayalım ki bir kuruma en büyük zararı, o kurumu eleştirenler değil, uygulamalarıyla o kurumu yozlaştıranlar verir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional