Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SAVCILARA UYARILAR
 

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, 6 Haziran 2017 Salı günü Cumhuriyet'te "Savcılar için etik ilkeler" başlığıyla çok önemli bir makale yayınladı.

Bu yazının bazı bölümlerini aşağıya alıntılayarak, soyut ve evrensel adalete olan inancımı, Türkiye'de, kamuoyu nezdindeki güvenilirliği artık yerlerde sürünen adalet mekanizması için de koruyabilmeyi hâlâ umut ettiğimi, bir kez daha vurgulamak istiyorum.

* * *

"... 'Adil yargılanma hakkı ilkesi'nin yargılamanın her evresinde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olan savcı:

Her zaman ve her koşulda...

İlgili ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, görevlerini...

Adil...

Yansız...

Tutarlı...

Çabuk...

Dürüst...

Nesnel...

Hukuka uygun...

Suçsuzluk karinesine...

İnsan şerefine ve haklarına...

Saygılı olarak yürütecek...

Toplum adına ve kamu yararına davrandığını unutmayacak...

Toplum yararları ile birey hakları ve yararları arasında adil dengeyi ve mesleğinin saygınlığını koruyacak...

Korkusuz...

Önyargısız...

Kamu ve basın baskısından uzak...

Gizliliğe uygun...

Bireylerin hakları konusunda duyarlı ve bilgilenmelerini sağlayıcı...

Toplumdaki çeşitlilik karşısında eşitlik ilkesine ve her kesime saygılı olacak...

Kuşkuyu etkileyecek lehte ya da aleyhte ne kadar kanıt varsa toplayacak...

Yasadışı kanıtları kesinlikle dışlayacak...

Yansız soruşturma, sorumluluğun temelsiz olduğunu ortaya koyduğu anda asla kamu davasını açmayacak, açılan davayı sürdürmeyecek...

Silahların eşitliği ilkesini koruyacak...

Adil karar için mahkemeye yardım edecektir."

* * *

"Meslektaşlarım çok iyi bilirler ki, açılan her kamu davası, eğer kişi suçsuz ve yeterli kanıt yoksa, kaçınılmaz olarak 'lekelenmeme hakkı'nı çiğner.

Savcılar, bu hakkı gözetmek ve uygulanır kılmak zorundadırlar.

Meslektaşlarım çok iyi bilirler ki, Türk hukukunda tutuklama zorunlu değildir. Yasa bu konuda hem açık, hem de isteksizdir.

Açıktır, çünkü somut kanıtlar bulunmadıkça, varsayımlarla, sayıltılarla hiç kimse tutuklanamaz. İsteksizdir, çünkü aynı koşullarda tutuklama yerine 'adli denetim' yolunu önermektedir."

* * *

Tüm sanıkların ve özellikle de medya mensuplarının tutuklu yargılanmasını isteyen savcılar ve tutuklu yargılama kararı veren yargıçlar, Sayın Selçuk'un anımsattığı bu ilkelere uygun davranıyorlar mı acaba?

Unutmayalım ki bir kuruma en büyük zararı, o kurumu eleştirenler değil, uygulamalarıyla o kurumu yozlaştıranlar verir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional