Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖNCELİK: DEMOKRASİ
 

Kılıçdaroğlu, meşruiyeti tartışmalı olan 16 Nisan Halkoylaması sonucunda ortaya çıkan durumla ilgili olarak 2019 seçimleri için doğru bir yaklaşım sergiliyor:

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarından önce, tahrip edilen Parlamenter Demokratik Rejim'in yeniden kurulması için belli ilkeler çerçevesinde bir uzlaşmayı gündeme getirdi.

* * *

ADAYDAN ÖNCE İLKELER!

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, öteki muhalif partilerle görüşen Kılıçdaroğlu, şu temel ilkeler etrafında bir uzlaşma öneriyor:

1) Ülkenin ilk acil ihtiyacı en geniş anlamıyla demokrasidir. Bir an önce demokratikleşme adımları atılmalıdır.

2) Rafa kaldırılan Parlamenter sistem, temelleri güçlendirilerek yeniden devreye sokulmalıdır.

3) Bir demokrasinin temel özelliği olan kuvvetler ayrımı tahrip edilmiştir. Kuvvetler ayrımı acilen mutlak şekilde yeniden sağlanmalıdır.

4) Devre dışı bırakılan Meclis, kuvvetler ayrımı bağlamında, yeniden güçlendirilmelidir.

5) Ülkede adalet kanayan bir yara halini almıştır. Bu çerçevede en öncelikli görev yargıyı, parti yargısı, iktidar yargısı olmaktan çıkarmak ve kuvvetler ayrımı ilkesine göre bağımsız olarak yeniden düzenlemektir.

6) OHAL kaldırılmalı ve özellikle 2019 seçimlerinin OHAL baskısı altında yapılması mutlak olarak önlenmelidir.

* * *

AKP NİÇİN BAŞARISIZ OLACAK?

Görüldüğü gibi bu ilkeler, bütünüyle, Türkiye'nin 70 yıllık Çok Partili Rejim deneyimlerinden süzülerek gelmiş olan demokrasi taleplerin yansıtmaktadır.

AKP'nin 16 Nisan 2017 Halkoylaması ile uygulamaya koyduğu sivil darbe, Türkiye'nin 70 yıllık Çok Partili Düzen deneyimini yansıtan değil, bu deneyimi inkâr eden bir adımdır.

Bu nedenle de başarısız kalmaya mahkûmdur.

* * *

KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANSI:

Türkiye'nin yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet ve 70 yıllık Çok Partili Rejim deneyimi, toplumsal ve ekonomik sorunlarımızın baskıyla çözülemediğini, tam tersine, baskıların zaman içinde, etnik, mezhepsel ve sınıfsal bütün kırılma noktalarında ters teptiğini göstermiştir.

Bütün toplumlar gibi Türkiye için de, toplumsal barış ve refah hedefi, ancak farlı kimlik ve çıkarların, birlikte yaşayabilecekleri demokratik rejim içinde gerçekleştirilebilir.

Kılıçdaroğlu'nun "Demokratik İlkeler" önerisi, baskıdan bıkan, baskıya karşı direnen, ülkenin sorunlarının çözümü için "Önce Demokrasi" diyen herkes tarafından kabul görme şansına sahiptir...

Bu nedenle de başarıya ulaşabilir!

* * *

DİREN KILIÇDAR...

DİREN CHP...

DİREN DEMOKRASİ!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional