Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KADIN VE YARGIÇ BİR DANIŞTAY BAŞKANI!
 

Değerli okurlarım, ben kendimi "Feminist" olarak nitelerim.

Bu nitelemede ne denli haklı olduğumu bilmiyorum ama, bütün hayatım boyunca, bir Toplumbilim hocası olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasından yana tavır koydum:

Çünkü henüz din/tarım toplumunun erkek egemen feodal değerlerinden kurtulamamış olan Türkiye'de bir kadının bir yere gelebilmesi için kendisiyle aynı niteliklere sahip erkeklerden çok daha fazla gayret sarf etmesi, çok daha fazla bedel ödemesi gerektiğini biliyorum.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bir kadındır.

Bir kadının böyle bir göreve gelmesi sadece Atatürk Türkiye'sinin başarısı açısından değil, kadın hakları bakımından da büyük bir sevinç uyandırmıştır.

* * *

Bütün akademik yaşamımı ve yazarlık kariyerimi "Demokratik, Laik ve Sosyal, Hukuk Devleti"nin gelişmesine adadım.

Bu açıdan, ailemden aldığım terbiyeyle de tam bir uyuşma halinde, hukukçulara, özellikle de yargıçlara büyük bir saygı besledim.

Onların daima benim gibi ortalama vatandaşlardan daha yüksek bir meslek ahlakına, dolayısıyla daha üstün bir hak, hukuk ve adalet duygusuna sahip olduklarına inandım ve bunu savundum.

Zerrin Güngör, bir hukukçu ve bir yargıçtır.

Sadece bu niteliği bile kendisine büyük bir saygı ve güven beslenmesinin nedenidir.

* * *

Danıştay, ülkeyi yönetenlerin bütün yaptıklarının hukuka uygunluğunu denetleyen, insanları iktidarlara karşı koruyan, ayrıca Anayasa'nın "Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti" ilkesini kollayan en üst idare mahkemesidir.

Öğretim üyesi olarak, Danıştay'daki kültür ve sanatla ilgili davalarda defalarca "Bilirkişi" görevi yaptım. Ne denli titiz ve hukuka uygun çalıştıklarına bizzat tanık oldum.

Müsteşarlık yaptığım dönemde, Bakanlıkta alınan bütün kararların hukuka uygun olmasına özen gösterdim; "Danıştay ne der" sorusunu hep aklımda tuttum.

Zerrin Güngör Danıştay Başkanıdır.

Bu niteliği ile de benim toplumsal hiyerarşik değerler sistemimin en üst sıralarında yer almaktadır.

* * *

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümünde, (bence tarihe geçecek) bir konuşma yapmış:

Tüm yetkileri tek elde toplayan, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini, Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinden 6'sini atama hakkına sahip kılınan Cumhurbaşkanı'na, tüm adalet mekanizmasını belirleme, ülkeyi KHK'larla ve seçilmemiş yöneticilerle idare etme olanağı veren...

Böylece kuvvetler ayrımını ortadan kaldıran Halkoylamasını hatırlatıp:

"16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmişti r" diyebilmiş.

Yüzbini aşkın kişinin işten atıldığı, binlerce yargı mensubunun, sivil ve asker bürokratın, medya mensubunun hapsedildiği, şirketlere, yayın organlarına el konduğu, Halkoylaması koşullarının baskı altında zehirlendiği...

OHAL dönemi ve OHAL'de çıkarılan KHK'lar konusunda da:

"Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir " biçiminde konuşabilmiş.

* * *

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör bu konuşmasıyla, Anayasasında "Demokratik, Laik ve Sosyal, Hukuk Devleti" yazan Türkiye Cumhuriyeti'nde artık hiç kimsenin idare (iktidar) karşısında güvencesi kalmadığını ilan etmiş...

Ayrıca benim yaşamım boyunca inandığım ve savunduğum bütün toplumsal, siyasal ve akademik değerleri de sıfırlamış bulunmaktadır!

BEN BU DEĞERLERİM İÇİN DİRENMEYİ SÜRDÜRECEĞİM!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional