Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİR DİRENİŞ BİÇİMİ OLARAK 1 MAYIS MİTİNGİ
 

"Demokrasi için MANİFESTO: DİREN" kitabım eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi:

İktidarın Hukuk Devleti'ni ihlâl ettiği, pervasız bir biçimde haksızlık ve hukuksuzluk yaptığı bir ortamda, Demokratik ve Barışçı yöntemlerle nasıl direnilir?

* * *

Önce tarihsel bir gerçeğe işaret edelim:

Her baskıcı faşist yönetim, baskıyı arttırmak, muhalefeti susturmak ve demokrasiyi tümüyle yok etmek için bahane arar!

Bunun için, muhalefeti tahrik eder, şiddeti teşvik eder ki, şiddete karşı elindeki devlet gücünü daha büyük bir şiddetle kullanarak toplumu tümüyle baskı altına alabilsin.

* * *

Şimdi de bir toplumsal gerçeği anımsayalım:

Teknolojik değişmelerle başlayan ve ideolojik biçimlendirmelerle süren toplumsal ve siyasal değişmenin temelinde, iki yöntem, örgütlenme ve eğitim yatar!

Her siyasal değişmenin itici gücü olan ideolojinin arkasında, ideolojiyi biçimlendiren bu iki yöntem, yani örgütlenme ve eğitim vardır.

Bir toplumda da Faşizmi engellemenin yolu Demokrasi için, Demokratik örgütlenme ve eğitimden geçer.

Bu nedenle 21 Yüzyıl Türkiye'si için kaleme aldığım Manifesto'da "Demokrasi için DİREN" dedim.

* * *

Her Faşist iktidar, karşısındaki muhalif ve demokrat güçleri bölmeye, birbirlerine düşürmeye, Demokrasi hedefinde birleşmelerini engellemeye çalışır.

Buna karşı başvurulacak en iyi yöntem, toplumun bütün demokratik güçlerinin, baskıya ve Faşizme karşı, birleşip, bütünleşmesi, örgütlenmesi ve bilinçli bir biçimde eğitim yapmasıdır!

Elbette bu örgütlenme ve eğitimin en temel yöntemlerinden biri ve belki de en etkilisi, kitlesel miting ve gösterilerdir.

* * *

İşte Bakırköy meydanında 1 Mayıs için yapılan bu yılki muhteşem miting, DİRENMENİN en güzel örneğini oluşturmuştur:

Mitingi düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi sendikaların ve meslek örgütlerinin...

Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları ve başta CHP olmak üzere, bütün özgürlükçü ve Demokrat siyasal partiler ile her türlü demokratik kitle örgütleri tarafından desteklenmiş olması...

Demokrasi için Demokratik olarak DİRENİŞİN en güzel örneğidir.

AKP iktidarının, Tek Adam İktidarına Halkoylamasında "HAYIR" diyen Milli İradeye karşı yaptığı hile, yıllardır gerçekleşemeyen bir hayali hayata geçirmiş, bütün özgürlükçü ve solcu örgütleri, "Demokrasi" ideali etrafında birleştirmiştir!

* * *

Şimdi başta CHP olmak üzere, toplumun bütün demokratik güçlerine ve örgütlerine:

Bakırköy Meydanı'nda yakılan bu Demokratik "HAYIR" meş'alesinin, eğitim ve örgütlenme etkinlikleriyle sürdürülmesi...

Ve "Demokratik Rejim" hedefinin, kitlesel gösteri ve mitinglerle bütün topluma mal edilmesi görevi düşmektedir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional