Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BU HALKOYLAMASI "MUTLAK BUTLANLA MALÛLDÜR"
 

Yazımın başlığında, rahmetli Prof. Fikret Arık'ın öğrettiği eski bir Hukuk Terimi'ni kullandım.

"Evet" oyu verenler için "Muhafazakâr Kesim" diyorlar ya, belki bu terimleri daha iyi anlarlar diye düşündüm.

* * *

"Mutlak Butlan" "Tam Sakatlık" anlamına geliyor.

"Mutlak Butlan ile Malûldür" demek, "Tam Sakatlık Hali" demektir.

"Tam Sakatlık Hali" olan hukuki işlemler ise "Yok Hükmünde" kabul ediliyor:

"BU HALK OYLAMASI YOK HÜKMÜNDEDİR!".

* * *

Şimdi bırakın Hukuk Fakültesi mezunlarını, anlı şanlı Yüksek Yargıçları, ilkokul öğrencilerinin bile anlayacağı bir biçimde "MUTLAK BUTANLA MALÜL" veya "YOK HÜKMÜNDE" olan işlem ne demek, açıklayalım:

Hukuk alanında biçim koşulları çok önemlidir; şekil şartları içerikten bile önce gelir.

Şekil şartlarına uymayan bir irade açıklaması hukuki sayılmaz, geçerli değildir, hukuki sonuç doğurmaz.

Örneğin, evlenmek için resmi memur önünde "kabul ediyorum" demek gerekir. Evlendirme memuru olmadan yapılan evlilik geçerli sayılmaz. Çünkü işlemin kurucu unsurlarından olan bir şekil şartı, olmazsa olmaz olanı, resmi memur yoktur.

İşte bir irade açıklamasının, şekil şartlarına, olmazsa olmaz koşullardan birine sahip olmamasına, sakatlık haline, "butlan" denir, sakat bir işleme de "batıl" adı verilir.

Sakat yani batıl işlemler geçersiz işlemlerdir.

"Mutlak Butlan" hali, telafisi olmayan, kesin sakatlık durumudur, bu durumda yapılan işlem "Yok Hükmündedir".

Zorunlu kabul edilmiş olan biçim koşullarına, yani kanunda yazılı şartlara uyulmaması halinde:

HUKUKİ İŞLEM, BAŞTAN İTİBAREN "GEÇERSİZ" YANİ "MUTLAK BUTLANLA MALÛL", YANİ "YOK HÜKMÜNDE" SAYILIR.

Mutlak Butlanla Malûl, olan, Yok Hükmündeki işlemler, yargıçlar tarafından re'sen, yani kendiliğinden, doğrudan dikkate alınır.

* * *

Yüksek Seçim Kurulu'nun "mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayma kararı" karşısında bakalım Seçim Kanunu'nun 101'inci maddesi ne diyor?

"3. ARKASINDA SANDIK KURULU MÜHRÜ BULUNMAYAN,

… OY PUSULALARI GEÇERLİ DEĞİLDİR".

Başka haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzlukları ayrıca belirtmeye hiç gerek olmadan, sadece 101'inci madde, mühürsüz oy pusulalarının da geçerli sayıldığı bu Halkoylaması sonuçlarının, yasanın belirttiği koşula uygun biçimde elde edilmedikleri için, "MUTLAK BUTLANLA MALÛL" yani "YOK HÜKMÜNDE" olduğunu açıklıyor.

BU HALKOYLAMASI SONUÇLARI YOK HÜKMÜNDEDİR VE BU SONUÇLARA GÖRE YAPILACAK HER İŞLEM DE YOK HÜKMÜNDE OLACAKTIR!


Bir dip not olarak, YSK'nin mühürsüz oyları geçerli saydığı kararda gönderme yaptığı Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerinin, aslında tam ters bir hukuki sonuca, yani mühürsüz oyların geçersiz sayılmasına işaret ettiğini de belirtelim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional