Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DİREN: ÇÜNKÜ ZAMANIN RUHU SENDEN YANA!
 

Aslında zamanı aşan ve evrensel nitelik taşıyan bir Demokratik Manifesto biçiminde yazdığım "DİREN", tam da bugünlerde yaşadığımız sorunları, çelişkileri ve çözüm önerilerini yansıtıyor!

Her yazarın, toplumunun ve zamanının bir ürünü olduğu gerçeği, benim açımdan da, "DİREN" adlı Manifestoda belirginleşiyor galiba!

Bu Manifestodan, "DİREN"den bir bölüm daha aktarıyorum bugün!

* * *

"Zamanın Ruhu bir hayalettir...

Gece gündüz, sürekli sizinle olan, zihninize, yüreğinize sızmış, hiçbir yerde sizi yalnız bırakmayan, en yalnız en mahrem anlarınızda bile dürtükleyen, içinize işlemiş, çok güçlü bir hayalet:

Kimi zaman iktidardır...

Kimi zaman çıkarlarınızdır...

Kimi zaman sevdikleriniz, inandıklarınız.

Kimi zaman bireysel yaşamınızdır...

Kimi zaman toplum.

Kimi zaman baskıdır, cezadır, hapistir, derisi yüzülmektir, yakılmaktır, giyotindir...

Kimi zaman ödül.

Kimi zaman yasadır, gelenek görenektir...

Kimi zaman vicdan!

Zamanın Ruhu, adı üstünde, zaman göre değişir...

Tekçi, tekilci, tek düze bir yapıdan, zaten içinde barındırdığı, çokçu, çoğulcu, zıtlıklarla dolu diyalektik bir yapıya dönüşür:

İlk zamanlarda totemdir...

Büyücüdür, şamandır, aydır, güneştir...

Yiyecek, içecek, barınaktır...

Ailedir, soydur, soptur, aşirettir.

Orta zamanlarda dindir mezheptir...

Topraktır, tarımdır...

Papadır, piskopostur, engizisyondur, halifedir, şeyhülislamdır, kadıdır, hahamdır, rahiptir, imamdır...

İmparatordur, sultandır, senyördür, beydir, ağadır.

Yakın zamanlarda, millettir, vatandır...

Fabrikadır, üretimdir, ham maddedir, pazardır...

Politikacıdır, meclistir, kabinedir, başbakandır.

Günümüzde insan haklarıdır, demokrasidir...

Barıştır, refahtır, güvenliktir...

Birlikte yaşamaktır, eşitliktir, hoşgörüdür...

Terördür, savaştır, işgaldir, kandır...

Irk ve milliyet, din ve mezhep mücadelesidir...

Petroldür, madendir, bitkidir, hayvandır, sudur...

Dünya egemenliğine, bölge liderliğine oynamak, birleştirerek ya da bölerek yönetmektir!

Zamanın Ruhu sürekli değişir, aynı kalamaz...

Tekil, tekçi niteliğinden, çokçu, çoğulcu, diyalektik niteliğe, ilişki ve çelişkileri, farklılıkları bağrında barındıran bir yapıya dönüşür!

Toplayıcılık ve avcılık dönemindeki totem, Tarım Devrimi'nde tek tanrılı dine, mezhebe, Endüstri Devrimi'nde milliyetçiliğe, bugün içinde yaşadığımız Bilişim Devrimi'nde ise Demokrasi ve insan haklarına dönüşür Zamanın Ruhu!" (Demokrasi İçin MANİFESTO: DİREN: ss.12-13)

* * *

ZAMANIN RUHU, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARIDIR...

ONLAR İÇİN DİRENEN HEM VİCDANLAR HEM DE TARİH ÖNÜNDE KAZANACAKTIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional