Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİYİ KATLEDİYORLAR
 

Niçin, referandum'daki maddeler üzerinden "evet" denmesi gerektiğini anlatmıyorlar?

Niçin Referandum maddelerini açıklamak yerine Kılıçdaroğlu 'na saldırıyorlar?

Niçin Referandum'la ilgisi olmamasına karşın 15 Temmuz öyküleri anlatıyor, oradan mağduriyet devşirmeye çalışıyorlar?

Niçin Hazreti Peygamber'e kadar giden dinsel söylemlere sığınıyor, halkın din duygularını istismar ediyorlar?

Niçin haksız ve hukuksuz bir biçimde, bir Kanun Hükmünde Kararname ile medyadaki propaganda eşitliği, adaleti ve şeffaflığı ilkesini kaldırdılar?

Niçin bütün devlet aygıtını, idarecileri, güvenlik güçleri, savcıları ve yargıçları ile "Hayır" diyecekleri korkutmak ve susturmak için baskı aracı olarak kullanıyorlar?

Niçin bütün medyayı "Evet" için seferber ettiler, "Hayır" seçeneğine kapattılar?

Çünkü demokrasiyi katlediyorlar:

Üstelik bunu, anti demokratik bir biçimde, kamuoyu üzerinde baskı kurarak, amaçlarını seçmenden gizleyerek yapıyorlar.

* * *

Niçin, referandum ile getirdikleri değişikliklerin tam tersini söylüyorlar?

Niçin, yargıyı kendilerine bağımlı hale getirdikleri halde bağımsızlaştırdıklarını iddia ediyorlar?

Niçin Meclisi zayıflattıkları halde güçlendirdiklerini söylüyorlar?

Niçin Cumhurbaşkanının yargılanmasını neredeyse olanaksızlaştırdıkları halde, hesap sorulabilirliğini arttırdıklarını iddia ediyorlar?

Niçin seçilmemiş kişilerle Türkiye'yi yönetmeyi önerdikleri halde, milli iradeyi güçlendirdiklerini öne sürüyorlar?

Niçin Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme yetkisi verdikleri halde, kelime oyunlarıyla bunu inkâr ediyorlar?

Niçin Cumhurbaşkanının kaç defa seçilme olanağının olduğunu, Türkiye'yi ne süreyle yöneteceğini gizliyorlar?

Çünkü seçmeni aldatıyorlar:

"Demokrasi" diye diye Demokrasiyi katlediyorlar!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional