Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YÜZ YIL ÖNCE ATATÜRK NE DEMİŞ!
 

Bence Atatürkçülük ya da Kemalizm, her ne ad verirseniz verin, "BİLİM VE AKIL YOLUDUR"...

Başka bir şeye indirgenemez!

"Başka bir şeye indirgenemez" derken, her türlü "indirgeyiciliği" kastediyorum:

Atatürk , ne sadece "İstiklal Savaşı Komutanı"dır...

Ne de sadece "Atatürk Devrimlerinin Filozofu ve Uygulayıcısı"!

Yani kısacası:

Ne sadece "Asker"dir...

Ne sadece "Düşünür"...

Ne sadece "Politikacı"..

Ne sadece "Devlet Adamı"...

Ne sadece "Anti-Emperyalist"...

Ne de sadece "Cumhuriyetçi"dir...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yukarda saydıklarımın hepsi ve daha da fazlasıdır:

Her dönemde ve her coğrafyada, o dönem ve o coğrafya için çağdaş bilimlerin ve aklın gösterdiği yolu, çözümleri temsil eder!

* * *

Değerli gazeteci-yazar Kerem Çalışkan, "Mustafa Kemal'in İsyan Muhtırası, 20 Eylül 1917" adlı son kitabı ile sadece tarihe değil, günümüze de ışık tutuyor!

Çalışkan , tam yüz yıl önce, Mustafa Kemal tarafından, Birinci Dünya Savaşı koşullarında, Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver, Sadrazam Talat ve Şam'daki 4. Ordu Komutanı Cemal Paşalara "Zata Mahsus" olarak yollanmış muhtırayı mercek altına almış ve bugün de anlamlı olan şu sonuçları çıkarmış:

1) Milli Politika.

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu.

"Alman Sömürgesi" Olamaya Güçlü itiraz.

Bulgar Milliyetçiliği Örneği.

İttihat ve Terakki'nin Programsızlığı.

Alman Islah Heyetine Muhalefet.

2)Halkçı Muhalif Söylem.

Siyaseten Muhalefet.

Siyasal Eleştiri.

Halkçılığın Başlangıcı.

3) Ordu Çökmüştür Saptaması.

Ordu Gerisindeki Halkın Güçlendirilmesi.

4) Sorumluluk Cesareti.

5) Siyasal Öngörü.

Osmanlı'nın Çöküşü.

Almanya'nın Yenilgisi.

Filistin'in Kaderi.

6) Gerçekçilik.

7) Medeni Cesaret.

8) İsyan Ruhu.

İsyan ve Sürgünle Dolu Bir Yaşam.

9) Tarih Bilinci.

Devirler Arası Çizginin Teşhisi.

10) Liderlik Bildirgesi.

* * *

Kerem Çalışkan , bu "İsyan Muhtırası"nı, Mustafa Kemal 'in İstiklal Savaşı öncesi hazırlık dönemi çerçevesinde irdelemiş ve değerlendirmiş...

"Muhtıra"da, İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in, bugünlere dek uzanan ipuçlarını görüyoruz:

Baharı müjdeleyen "Nisan Yağmurları Altında"...

Hiç kurtulamadığım "Siyasal Romantizm" etkisiyle:

"Hayır deyin, Direnin" diyor diye okudum ben bu "Muhtırayı"!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional