Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"HÜRRİYET DİLENMEK" İSTİYORSANIZ...
 

Geçen yıl Aralık ayında, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP'li İzmir Milletvekili, sendikacı Musa Çam, AKP iktidarının Anayasa değişikliği önerisi ile kölelik düzeni getirmekte olduğunu belirtti.

Bu eleştiriye karşılık, AKP'li Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç şu yanıtı verdi:

"Kapımızda hürriyet dilenin."

Kılıç, ne dediği iyice anlaşılsın diye, fikrini vurgulamak için, aynı cümleyi iki kez tekrarladı.

Yani dili filan sürçmedi, muhaliflere karşı olan siyasal tutum ve davranışını, pekiştirerek dile getirdi:

Öyle anlaşılıyor ki Referandum'dan "Evet" kararı çıkarsa, bize de "iktidarın kapısında özgürlük dilenmek" düşecek.

* * *

Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç uzun süre müftülük yapmış, yüksek lisans derecesi de bulunan din bilgini bir politikacıdır.

Hiç çekinmeden, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir oturumunda, bir muhalefet milletvekiline hitaben, "Kapımızda hürriyet dileneceksiniz" diyebiliyor!

* * *

Tam Anayasa Referandum'u öncesi bu ifadeyi anımsamamın nedeni, başka bir din bilgininin, Prof. Hayrettin Karaman'ın 26 Mart'ta, Yeni Şafak'ta, "Hayır" diyeceklere ilişkin yazdığı yazı...

Karaman, Referandum'a "İslam açısından" bakan bu yazısının bir yerinde şöyle diyor:

"Müslümanlar Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına aralarında, kendi toplumlarında yaşama hakkı tanıdıklarına, onlarla 'iyilik ve adalet çerçevesinde' ilişkiler kurduklarına göre kendi insanlarından olup zaman içinde değerlerine, öz medeniyet ve kültürüne yabancılaşmış parçalarına bunu tanımayacaklar mı?

Elbette tanıyacaklardır."

* * *

Bu satırlardan açıkça görüldüğü gibi, Hayrettin Karaman, Referandum'da "Hayır" diyecekleri "Gayri-Müslimlere" benzetiyor...

"Hayır" diyecekleri "Değerlerine, öz medeniyet ve kültürüne yabancılaşmış" insanlar olarak tanımlıyor

Ve lütfediyor: "Hayır" diyeceklere de "yaşama hakkı tanıyacaklarını" belirtiyor!

* * *

Aslında Karaman'ın yazısı, toplumu birbirine düşmanlaştıran siyasal aşırılıklara karşı yazılmış, insanlara itidal tavsiye eden, "iyi niyetli görünen" bir yazı...

Ama "itidali" din açısından savunmaya çalışırken, "Hayır" diyenleri Müslüman olmayanlarla bir tuttuğu için, (bilerek ya da bilmeyerek) büyük bir yanlışa imza atmış.

Bu yanlış bize İmran Kılıç'ın sözlerini anımsatıyor:

"AKP iktidarının kapısında HÜRRİYET DİLENMEK İSTİYORSANIZ, Referandum'da 'EVET' oyu verin" diyoruz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional