Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"KENANİZME" HAYIR
 

"Kenanizm" Ali Sirmen'in harika bir icadıdır:

Sirmen bu terimi, Atatürkçülüğü yozlaştırıp kendi Neoemperyalist baskılarını meşrulaştırmak için kullanan darbecilerin lideri Kenan Evren'e gönderme yaparak üretmiştir.

"Kenanizm" , Atatürk ve arkadaşlarının hedeflediği Demokratik Cumhuriyet'e, "Kemalizm"e karşı olan, "Amerikancı Ilımlı İslam"a dayalı baskıcı bir rejim kurmak için kullanılan yöntemleri ifade eden "ideolojik bir model"i ifade eder!

* * *

Ekonomik kökenli sınıfsal gelişme, siyasal ve hukuksal kökenli Atatürk Devrimleri'ni aynı hızda izleyemediği için Türkiye bugünlere geldi...

Alt yapısal gelişme, üst yapı devrimlerini aynı hızda izleyemedi:

Sermaye ve işçi sınıfları, Demokrasiyi kurmak, ve geliştirmek için gerekli olan güce, bilince erişemeden Çok Partili Düzen'e geçildi...

Demokrasinin kurulması ve geliştirilmesi, CHP'nin toprak reformuna karşı çıkan, toprak ağalarının temsilcisi olan, "Dörtlü Takrir" sahibi Menderes ve arkadaşlarından beklendi:

Türkiye, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ve 1926 yılında Medeni Kanun'un kabulü ile simgelenen bir dizi devrimlerle "Laik Cumhuriyete" geçmişti ama bunu destekleyecek ve koruyacak bir sınıfsal yapıdan mahrumdu.

Ne yazık ki, çağdaş sermaye ve işçi sınf1arının gelişmesi Cumhuriyet'in ve Medeni Kanunun, devrim yasalarının kabulü kadar hızlı olamadı...

Feodal yapı egemenken Çok Partili Düzen'e geçilince, toplum, toprak ağalarını temsil eden demagojik liderlerin elinde "Atatürk Devrimlerinden" yani çağdaş demokrasi hedefinden uzaklaştı.

* * *

1961 Anayasası da aynı sorunla karşılaştı:

Türkiye Cumhuriyeti'ne çağ atlatan, onu çağdaş "Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti" yapan 1961 Anayasası, arkasında yeterli toplumsal ve ekonomik sınıfsal güç bulunmadığı için, Antikomünist, Neoemperyalist küresel ve yerel rüzgarların etkisiyle hacamat edildi:

İşte "Kenanizm", bu hacamat operasyonunun darbeci askerler tarafından, utanmadan, Atatürkçülük, "Kemalizm" adına yapılmasına, Sirmen'in taktığı isimdir!

Genelkurmay Bakanı Memduh Tağmaç'ın "Sosyal uyanış ekonomik kalkınmayı aştı" sloganıyla doruk noktasına ulaşan Antikomünist, Neoemperyalist "Kenanizm" ilk olarak 12 Mart 1971 darbesiyle ortaya çıktı:

"Atatürkçü", "Kemalist" olduklarını iddia eden Tağmaç ve arkadaşları, 1961 Anayasası'nı, "Atatürkçüyüz diye diye Atatürkçülüğü tepeleyerek", ordu eliyle iğdiş etti.

Bu yetmedi, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 12 Mart'ın yok edemediği her türlü demokratik ve sol birikimi, din-tarım toplumunun kalıntıları olan cemaatlerle işbirliği halinde, "Atatürkçü Düşünce Sistemi" adını taktıkları faşist uygulamalarla, ezdi geçti, ülkeyi bugünlere getirdi; örneğin zorunlu din derslerini Anayasaya, utanmadan Atatürkçülük adına soktu!

"Kenanizmin" en son darbesi de 28 Şubat'ta "Antiemperyalist ve Anti-Amerikan Siyasal İslam"ı tasfiye edip iktidar yolunu "Amerikancı Neoemperyalist Ilımlı Siyasal İslam"a açması oldu.

* * *

İşte 16 Nisan Referandumu, "Amerikancı Neoemperyalist Ilımlı Siyasal İslam" ideolojisinin "Kenanist Askeri Darbe" yöntemleri kullanarak uyguladığı bir dayatmadır!

Dünyada ve Türkiye'de gittikçe zayıflayan "Amerikancı Neoemperyalist Ilımlı Siyasal İslam", güçsüzleştiği için "Kenanist Askeri Darbe" yöntemlerinden medet ummaktadır:

"Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'ne dayalı çoğulcu, Parlamenter Demokrasi" adına, bu dayatmaya "DİRENMELİ", "HAYIR" denmelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional