Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CUMHURBAŞKANI'NIN ATAYACAĞI AYM'YE: HAYIR
 

"Hayır" için iki genel nedenimiz var:

1) Artık iktidar tarafından bile "bütün yetkileri tek kişide topladığı" belirtilen, hükümeti, meclisi, yargıyı tek kişiye bağlayan Anayasa değişikliğinin niteliği, "Diktatörlüktür". İşte bu nedenle, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda "Hayır" denmelidir!

2) Ayrıca, bu Referandumun, Olağanüstü Hal koşullarında, "Hayır" diyecek olanlara karşı türlü baskının uygulandığı, "Evet" için bütün devlet olanaklarının seferber edildiği, adaletsiz, eşitliksiz, şeffaf olmayan, anti demokratik bir ortamda yapılmakta oluşu bile "Hayır" denmesi için yeterli nedendir.

* * *

Bu iki genel neden "Hayır" demeniz için yetmiyorsa, buyurun bir de özel neden:

Öneriye göre Demokratik rejimin koruyucusu olan ve gerekli durumlarda Cumhurbaşkanını yargılama yetkisine sahip kılınan Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor.

* * *

Madde 146 - (Değişik: 7/5/2010-5982/16 md.) (1)

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden...

Bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer...

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden...

En az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden...

Dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

* * *

Sevgili okurlarım, zaten bugünkü rejim bunalımına:

Silivri trajedilerinde yaşanan, Adaletin ve Hukuk Devleti'nin ayaklar altına alınmasıyla...

12 Eylül 2010 Referandumunda yargının tümüyle siyasetin emrine sokulmasıyla...

Parlamenter Rejim'e rağmen cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle...

Başbakanın, görevinden istifa etmeden cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasıyla...

Tarafsız cumhurbaşkanının seçim zamanlarında doğrudan parti propagandası yapmasıyla...

Seçim sonuçlarından memnun olmayan cumhurbaşkanının hükümet kurulmasını önlemesi ve seçimleri tekrarlatmasıyla...

Olağanüstü Hal ilan eden iktidarın Olağanüstü Hal ile ilgisi olmayan Kanun Hükmündeki Kararnamelerinin denetim dışı bırakılmasıyla...

Geldik!

Bir de Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir Anayasa Mahkemesi ile nerelere kadar gidebileceğimizi iyice düşünenlerin HAYIR demekten başka seçenek göremeyeceklerini sanıyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional