Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE REFERANDUM SONRASI
 

Referandum tarihi yaklaştıkça ve "Hayır" olasılığı güçlendikçe, iktidar çevrelerinin Referandum söylemleri sertleşiyor:

"Hayır" diyeceklere yönelik suçlamalar artarak devam ediyor.

Bu suçlamaların "terörizme" kadar uzanan bir yelpaze içinde yer alması, her bakımdan, toplumumuzun hem demokrasi kültürüne hem de ruh sağlığına zarar veren sonuçlara yol açabilir:

Çünkü Referandum konusunda farklı düşünen insanları birbirlerine düşmanlaştırarak, çeşitli grupların birlikte yaşama iradelerini zayıflatabilir ve Referandum sonrasına beklenmedik gerilimlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Ayrıca Referandumda "Hayır" diyebilecek olan vatandaşların, "terörizm" gibi, yıllardır Türkiye'nin beş belası olan bir insanlık suçuyla itham edilmesi, bu insanlık suçunun "olağanlaştırması" bakımından da çok sakıncalı bir tutumdur.

Unutulmamalıdır ki, Referandum, "Evet" yanıtının da "Hayır" yanıtının da meşru ve haklı kabul edildiği "Demokratik bir süreç" olarak toplumun önüne getirilmiştir.

Seçeneklerden birinin "ihanet" mertebesine taşınarak bir kampanya yürütülmesi, hele hele bu kampanyanın adalet mensupları dahil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm makamlarınca benimsenmiş görünmesi, bugün için de gelecek için de "Demokratik Rejimimizde" "telafisi olanaksız" yaralar açabilir.

* * *

Aslında bu "Referandum süreci" zaten iki bakımdan sorunludur:

Birinci olarak , Olağanüstü Hal, OHAL uygulamaları sürdüğü için, toplumda, seçmenin özgür iradesiyle, hiç bir baskı altında kalmadan karar verebileceği bir ortam yoktur.

İkinci olarak , seçmenin tercihine sunulan seçeneklerin birisi, tek bir kişinin sadece yasama ve yürütme erklerini değil, adalet erkini de denetlemesine olanak sağladığı...

Her demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan, "kuvvetler ayrımını", "denetim ve denge" mekanizmalarını ortadan kaldırdığı için...

"Demokratik Rejimin" bazı temel kurum ve kurallarına aykırı düzenlemeler içermektedir.

Bu açıdan, böyle bir Referandumla "Demokratik Rejimi" sakatlayacak seçeneklerin halkın onayına sunulması, doğrudan doğruya "Demokratik Rejimin ruhuna" aykırı görünmektedir.

* * *

AKP iktidarının bugüne kadar gerilim stratejisinden beslendiği bilinmektedir...

Referandum sürecinde de bu stratejinin devam ettirilmesi, Referandum sonrası için, sonuç ne olursa olsun, pek umut verici görünmemektedir...

Oysa toplum artık kavga değil, sükunet istemektedir ve bunu sağlamak da, Referandum sonucu ne olursa olsun, iktidarın görevidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional