Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

PARTİ DEVLETİNE HAYIR
 

Bir devletin bir partiyle özdeşleştirilmesi, tüm bir devlet aygıtının, yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle bir partinin emrine verilmesi, Faşizmin en net ve en saf biçimlerinden biridir:

Yakın tarihte Avrupa'da, Almanya'da ve İtalya'da çok kanlı bir biçimde yaşanmıştır!

Ne yazık ki, 16 Nisan'da referanduma sunulacak olan Anayasa değişiklik önerileri, Türkiye'de de, Cumhuriyet rejimini bitirecek ve yeni bir Parti Devleti kuracak maddeler içeriyor:

1) Cumhurbaşkanı partili olacak; elbette sıradan bir "partili" değil, bir partinin lideri, Genel Başkanı olacak.

2) Partili Cumhurbaşkanı, yardımcılarını kendisi atayacak ve atanmış olan bu kişiler gerekli olduğunda seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanarak bizi yönetecek.

3) Partili Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bakanlar, Meclis tarafından denetlenemeyecek.

4) Partili Cumhurbaşkanı, ülkeyi Meclis'in çıkardığı kanunlara gerek duymadan kararnameler ile yönetebilecek.

5) Partili Cumhurbaşkanı, devletin bütün yöneticilerini atayacak, yeni vilayetler kurabilecek.

6) Partili Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi üyelerini ve HSK üyelerini seçecek. Seçtiği HSK üyeleri de yargıçları tayin edecek. Anayasa Mahkemesi ve HSK ile birlikte Danıştay ve Yargıtay da, yani tüm adalet mekanizması da partinin emrine girecek.

* * *

Türkiye bu noktaya nasıl ve neden geldi?

1) Çok partili düzene geçildiğinde Demokrasi'den yararlanacak olan sermaye sınıfı ve işçi sınıfı gelişmemişti. İktidara toprak ağalarının temsilcisi olan Demokrat Parti geldi ve temel hak ve özgürlükleri sınırlayıp kısıtlayarak Demokrasiyi yozlaştırdı.

2) 1950'den beri Türkiye'yi yöneten sağ parti ve askeri darbe liderleri demokrat olmaktan çok demagogdular. Temel hak ve özgürlükleri savunmak yerine halkın duygularını okşayarak çoğunluk baskısı oluşturdular.

3) Muhalefet hakkı ve özgürlüğü, ifade hakkı ve özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin, sınıfsal destekten yoksun olması, Demokrasiye inanmayan iktidarların önünü açtı.

4) Toplumun mevcut değerler sisteminin, çok hızlı değişmesi, bir Anomi durumunu (değersizlik, kuralsızlık durumu) doğurdu, bu durum iktidarların siyasal/ahlaki değerleri kolaylıkla yozlaştırmalarına yardımcı oldu.

Bu 4 maddede özetlediğim gibi, "Parti Devleti" önerisi, uzun dönemli sınıfsal gelişme, siyasal ve kültürel/sosyo-ekonomik kalkınma, eğitim ve örgütlenme yetersizliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır!

* * *

Parti Devleti önerisi, başarısız olduğu için gittikçe zayıflayan bir iktidarın, kendisini güçlendirmek için attığı son bir adım olarak ülkenin önüne konmuş izlenimi veriyor.

15 yıldır iktidarda olanların artık ülke sorunları için önerebilecekleri hiç bir yeni çözüm kalmadığı için de, kişisel iktidarlarının güçlendirilmesine yönelik değişiklik önerilerinin halka açıklanması ve anlatılması yerine, "Hayır" diyenlerin suçlanması gibi çok yanlış ve tehlikeli bir yol seçilmiş görünüyor.

Türkiye'deki demokrasi bilincinin, insanlık tarihinde bir kara leke olan, "Parti Devleti" önerisine "Hayır" diyecek bir düzeye eriştiğini düşünüyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional