Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TRUMP VKÜRESELLEŞMEYE KARŞI 2
 

Batı dünyası (yani ABD), Sovyetler Birliği'ne karşı olan Soğuk Savaşta, dinciliği ve milliyetçiliği etkin ideolojik ve siyasal silahlar olarak kullandı.

1991'de Sovyetler resmen dağılınca, bu birikim, "mikromilliyetçilik" ve "mikrodincilik" olarak Küreselleşme sürecine damgasını vurdu, devletleri parçaladı, sınırları değiştirdi...

Ortaçağ'daki Din/Tarım toplumunun dinci/mezhepçi ve Yakınçağ'daki Endüstri Devrimi'nin Irkçı/milliyetçi kimlikleri...

"Neoliberal Neoemperyalizmin", "Küreselleşme" adı altında dayattığı "Yeni Dünya Düzenine" ideolojik/siyasal açıdan egemen oldu...

İnsanlar ve devletler arası ayrışmanın, yabancılaşmanın, düşmanlığın temellerini oluşturdu.

* * *

Sovyetlerin dağılmasıyla hem zafere ulaşmış görünen hem de düşmansız kalan Radikal Siyasal İslamcı örgütler:

ABD/Suud tarafından kurulmuş olmalarına karşın...

Arap-İsrail savaşından hareketle...

Huntington 'un ileri sürdüğü kültürel/ideolojik "Uygarlıklar Çatışması" çizgilerinde...

İnsanların ve devletlerin, din/mezhep ve ırk/milliyet ayrımlarında düşmanlaştığı bu ortamda...

Teröre başladılar.

* * *

Küreselleşme ise, insanlığa, barış, refah, adalet ve güven yerine...

Savaş, yoksulluk, sömürü ve güvensizliğin egemen olduğu...

Zenginin daha zenginleştiği, yoksulun daha yoksullaştığı siyasal/askeri/ekonomik bir düzen getirdi.

Bu düzen, özellikle de, ABD'nin değişen dünyada liderliğini sürdürebilmek amacıyla başlattığı Ortadoğu savaşıyla her yere yayılan terör ve mülteci sorunları, bütün dünyayı tedirgin etti.

Bu durum, dünya halklarının, gözden geçirilmiş yeni liberalizmin ürettiği, gözden geçirilmiş yeni Küresel emperyalizmin, yani "Neoliberal Neoemperyalizmin" savunucuları olan iktidarlara karşı tepkiler oluşturmasına yol açtı:

Ekonomik sorunların, terör, güvenlik, sömürü ve adalet sorunlarıyla bütünleştiği bu tepkilerin kanalize olduğu ideolojiler ise zaten sürekli pompalanmakta olan "mikromilliyetçi" ve "mikrodinci" çizgiler oldu.

* * *

Önce Ortadoğu'da ve Avrupa'da kendini gösteren bu Anti Küresel tepkiler, sonunda Kıta Avrupasını da aşarak Brexit ile Britanya'ya ve en sonunda da Atlantik ötesine, Trump ile ABD'ye ulaştı.

Böylece Küreselleşme kendi yarattığı çelişkiler içinde çırpınan bir süreç haline geldi.

Küreselleşme sürecini başlatan ve bu süreçten en büyük yararı sağlayan ülke olarak ABD'nin, Küreselleşme karşıtı tepkilere hedef olması doğal ve olağandı...

Ama aynı Amerika'nın Trump'ı seçerek, "mikrodinci" ve "mikromillyetçi" ideolojik çizgilerde "korumacı bir ekonomiye" dönüş işaretleri vermesi...

Sonuç olarak, kendi başlattığı ve en büyük yararı sağladığı bu Küreselleşme sürecinin doğurduğu "karşı tepkilere", kendi iç politikasında teslim olması tam bir çelişkiyi yansıtmaktadır.

Trump'ın iç ve dış politikada ne yapacağının pek kestirilememesinin önemli nedenlerinden biri, söylemlerindeki aşırılık kadar bu nesnel çelişkidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional