Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TRUMP VE KÜRESELLEŞMENİN ÜÇÜNCÜ SAFHASI 1
 

Önce Temel Tanımı Anımsayalım:

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra ortaya çıkan Küreselleşme, ya da yabancı terminoloji ile, "Globalleşme" biri siyasal, biri ekonomik biri de kültürel olarak üç boyutlu bir kavramdır.

Küreselleşme'nin siyasal ayağı, Amerika Birleşik Devletlerinin siyasal egemenliği ve dünya üzerindeki siyasal jandarmalığıdır.

Küreselleşmenin ekonomik ayağı, uluslararası sermayenin egemenliğidir.

Küreselleşmenin kültürel ayağı, birbirinden farklı hatta, biri ötekine zıt iki ayrı oluşuma işaret eder.

Birinci oluşum ,"mikromilliyetçilik" ve "mikrodincilik" biçiminde ortaya çıkmıştır.

Küreselleşmenin kültürel ayağının ikinci sonucu, özellikle tüketici davranışını etkileyerek, dünya çapında kültürel birörnekliğin önünü açmış olmasıdır.

* * *

Birinci Safha, Sahte Cennet:

1991'de Sovyetler Birliği resmen çöktükten sonra "Tarihin Sonu geldi" , "Sınıf çatışmaları ve ulus devletler arası savaşlar bitti, sınırlar kalkacak", "silahlara akıtılan fonlar refahı arttıran üretime gidecek" gibi sonradan hepsinin palavra olduğu anlaşılan bir çok beklenti dile getirildi.

Oysa bu Sahte Cennet söylemleriyle dolu olan safhada, Bakanlarda, Kafkaslarda ve Ortadoğu'da devlet yapıları yıkıldı ama yerlerine mikromilliyetçilik ve mikrodincilikten etkilenen, yıkılanlardan daha "ulusal devletler" kuruldu.

Üstelik de Huntington'un kuramsal olarak dile getirdiği, Batı-İslam uygarlıkları çatışması evresi, bizzat ABD'nin yarattığı Radikal Siyasal İslam Terörizmi uygulayan örgütlerle tüm dünyaya egemen oldu; böylece 10 yıl süren Birinci Safha bitti.

İkinci Safha, Küresel Terörün Yaygınlaşması ve Eşitsizliklerin Artması:

Başlangıcı 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler saldırısı ile simgelenen İkinci safha, Küreselleşme rüyasının hiç de pazarlandığı gibi olmadığını gösterdi.

Düşmanı Sovyetler çökünce hedefsiz kalan askeri olarak örgütlenmiş olan Radikal Siyasal İslam, tüm dünyada ABD'ye ve Batı'ya karşı saldırıya geçti.

Buna karşılık, liderliğini ve egemenliğini, değişen dünya koşullarında Avrupa ve Rusya ile paylaşmak istemeyen ve arkadan hızla gelen Çin'e karşı korumak isteyen ABD, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı "Arap Baharı" denilen bir illüzyonla kana buladı. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca mülteci, uygar dünyanın sorunu oldu.

Bu arada gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki fark da açılıyor, insanlık daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyordu.

Küreselleşmenin, insan ve uyuşturucu ticaretini engelleyemediği, yoksullukla başa çıkamadığı ve uluslararası terörizme dur diyemediği anlaşılmış, yeniden ulus devlet modeline geri dönülmesi gündeme gelmişti.

Bütün bu olumsuzluklar, dünya halklarının Küreselleşmeyi savunan mevcut yönetimlere karşı, mikrodinci ve mikromilliyetçi eksenlerde tepkiler oluşturmasına yol açtı.

Böylece Küreselleşme, kendi içinde, askeri/siyasal ve ekonomik ayağıyla, kültürel/ideolojik/siyasal ayağı arasında çelişkiler yaşamaya başladı ve bu bizi üçüncü safhaya getirdi.

Üçüncü Safha, Mikromilliyetçilik ve Mikrodincilik Küreselleşmeye Karşı; Brexit ve Trump.

Her yeni toplumsal, kültürel ve siyasal oluşumun tohumları bir önceki dönemde atılır; Üçüncü Safha için de böyle oldu...

Tohumları Soğuk Savaş döneminde atılmış olan ve Birinci ve İkinci Safhalarda güçlendirilen, ABD tarafından pompalanan mikrodinci ve mikromilliyetçi akımlar, Küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı tepki duyan halkların bu tepkilerini kanalize eden ideolojiler oldu.

Rusyada Putin, Macaristan'da Orban, Türkiye'de Erdoğan, Avusturya'da Heider, Fransa'da Le Penn, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı süreçleri, bu mikrodinci ve mikromilliyetçi akımların sonuçları olarak dünya sahnesine çıktılar.

Birleşik Krallığın (İngiltere'nin) Avrupa Birliği'nden çıktığı ve ABD'de Trump'ın seçildiği 2016 yılı, bu Üçüncü Safhanın başlangıç tarihi olarak görülebilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional