Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GİZLİ OYU AÇIK ETMEK!
 

TBMM'de yapılan Anayasa değişikliği oylaması sırasında, gizli olması gereken oylarını göstere göstere kullanan iktidar milletvekilleriyle, bunu saptamak isteyen muhalefet milletvekilleri arasında çıkan olaylar ve muhalif bir kadın milletvekiline yapılanlar bütün ülkeyi etkiledi.

Ben en çok, zaten şiddetin pençesinde kıvranan toplumumuzda, bu tür olayların halkımıza kötü örnek olmasına üzülüyorum.

* * *

Bir anket yapsak ve hem halka hem de bunu yapan milletvekillerine sorsak:

"Bir milletvekilinin gizli olması gereken oyunu göstere göstere kullanmasının nedeni nedir"

1) Lider korkusu

2) Grup baskısı

3) Menfaat

4) Kendine güvensizlik

5) Demokrasiye inançsızlık

6) Anayasa'yı küçümseme

7) Güç gösterisi

8) Gerilimden, çatışmadan beslenme

9) Hepsi

10) Hiçbiri (Neden belirtiniz)

Ne sonuç çıkar acaba?

Ve halkın verdiği yanıtlarla, oylarını göstere göstere kullanan milletvekillerinin yanıtları arasında ne fark olur?

* * *

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'ini kaldırıp, yürütme, yasama ve yargı erklerini tek kişinin emrine veren bir referandumu "demokrasi" ve "milli irada" adına halk oyuna sunamazsınız...

Çünkü böyle bir adım, hem "demokrasinin" hem de "milli iradenin" ortadan kaldırılması, her iki kavramın da tek kişinin iradesine ipotek edilmesi anlamına gelir.

Bu nedenle, yukardaki soruyu kendime sorduğumda aklıma gelen olasılık şu oluyor:

Acaba yapılan bu değişiklik insanların vicdanlarını rahatsız ettiği için mi "grup baskısı" gündeme geliyor?

* * *

Yıllarca İstanbul Barosu başkanlığı yapmış olan değerli hukukçu Turgut Kazan, TBMM Başkan Vekili'ne gönderdiği mektupta, Anayasa Mahkemesi'nin eski bir kararını anımsattıktan sonra şöyle diyor:

"Demek oluyor ki, GİZLİ OYLAMA mutlak bir yöntem kuralıdır. Asla vazgeçilemez, ihmal edilemez, ihlal edilemez.

Eğer ihlal edilecek olursa, bu ihlal şekil yönünden yargı denetimine tabidir.

AYM'nin önceki kararında belirtildiği gibi, çirkin üsluplarla bağıra çağıra yapılan açıklamalar, YEŞİL ve KIRMIZI pulları gösteren fotoğraflar ve tutulacak tutanaklarla bu ihlal kanıtlanırsa, iptal gündeme gelir, gelmesi gerekir.

Bu nedenle, oylama gizli yapılmıştır açıklamasıyla sorun çözülmüş olmayacağı gibi, gizliliği ihlal eden örnekleri tespit ve görüntüleme girişimlerini önleme çabası da kesinlikle doğru değildir. Çünkü, ihlalleri tespit önce başkanlığın, sonra her milletvekilinin görevidir.

Doğru olan, zil çalarak çağırma sistemini, oy verme yerinde toplanılmasını, bu yolla baskıya dönük bir kontrol kurulmasını önceleyecek şekilde uygulamak ve oylarını açıklayanlarla / açıklamaya zorlayanları başkanlık divanınca bizzat saptayıp tutanağa yazdırmaktır.

Aksi halde, çok ciddi bir ihlal ve iptal sorunu yaşanacağını belirtiyor, bilgilerinize sunuyorum."

* * *

Tarihi günler yaşıyoruz...

Unutmayalım:

"İktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlak yozlaşır!"


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional