Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BU YÖNTEMLERLE DEMOKRASİ OLUR MU?
 

Anayasa'yı, Anayasa'nın öngördüğü kuralları ihlâl ederek değiştirirseniz ne olur?

Ayrı ayrı oylanması gereken maddeleri, torba madde halinde bir arada oylatabilir misiniz?

Gizli yapılması gereken oylamada oylarınızı, göstere göstere kullanabilir misiniz?

Bütün bunları yaparsanız, yaptığınız o değişiklik geçerli olur mu?

Elbette bu kararı Anayasa Mahkemesi, AYM verecektir.

* * *

Hangi Anayasa Mahkemesi'nden, AYM'den bahsettiğimi anladınız değil mi:

Hani şu, eski içtihadını değiştirerek, Olağanüstü Hal, OHAL zamanında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameleri, KHK'ları, denetim dışında bırakan AYM.

Ben iktidarın yerinde olsam, bu Anayasa değişikliklerini de bir OHAL KHK'sı olarak ilan eder, işi bitiriverirdim! (Aman ha, sakın yanlış anlaşılmasın, gerçekten önermiyorum, "kara mizah!")

* * *

Ülkede Olağanüstü Hal ilan edilmişken...

Olağanüstü Hal'e dayalı olarak Kanun Hükmünde Kararnamelerle insanlar işten atılır, doğru dürüst yargılama yapılmadan hapsedilir, mallarına mülklerine el konulur, üzerlerinde müthiş bir baskı oluşturulurken...

Başkent'te, gösteriler yasaklanırken...

Ülkenin yaklaşık yarısı, önerilen "Cumhurbaşkanlığı Rejimi" denilen değişikliğe kesin ve net olarak karşı çıkarken...

Medya susturulmuş, yüzden fazla gazeteci hapsedilmişken...

Parlamenter rejimi kökten sona erdirecek olan bir Anayasa değişikliği yapılır mı?

Eşi görülmemiş böyle bir baskı altında tabii her şey yapılabilir; Anayasa da istenildiği gibi değiştirilebilir...

Bunun örnekleri de vardır...

Ama o Anayasa demokratik bir Anayasa olur mu?

* * *

Yürütme, yasama ve yargı erklerinin bağımsız olmadıkları, denetimlerinin de tek bir insana verildiği rejimin adı demokrasi olur mu?

* * *

Demokrasiyi, Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti'ni korumak için, "Cumhurbaşkanlığı Rejimi" adı altında önerilen Anayasa değişikliğine HAYIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional