Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TEK ADAM YÖNETİMİ
 

Sevgili okurlarım, aslında bugün ABD'nin Ortadoğu politikasını yazacaktım ama, Anayasa değişikliği tartışmaları yine gündemin başına oturdu.

Dün Meclis'in Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği ne anlama geliyor?

Bu konuda Ankara Barosu bir metin hazırlamış, Anayasa değişikliğinin Tek Adam Yönetimi anlamına geldiğini çok güzel açıklamış; milletvekillerinden beklentisini de net bir biçimde dile getirmiş.

* * *

Sayın milletvekilleri,

-Bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşeceğiniz 'Yeni

Anayasa Değişikliği Teklifi' ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin;

-Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin

Cumhurbaşkanı'nda toplanmaya çalışıldığının;

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'tek adam iktidarına' bırakılacağının;

-Cumhurbaşkanı'nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin;

-Devlet yönetiminin yasa yerine 'Cumhurbaşkanlığı

Kararnameleri' ile düzenlenebileceğinin;

-Yürütme erkinin artık TBMM'ye karşı sorumlu olmayacağının;

-Bakanlar Kurulu'nun Anayasa'dan çıkarılacağının;

-Bakanların Cumhurbaşkanı'na hizmet eden birer

memura dönüştürüleceğinin;

-'Hükümet'in artık fiilen olmayacağının;

-TBMM Başkanlığı'nın yürütme vekaletini

kaybedeceğinin;

-TBMM'nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin;

-Yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM'nin etkisizleştirileceğinin;

-Yasama yetkisinin ellerinizden alınarak

Cumhurbaşkanı'na teslim edilmek istendiğinin;

-Yasama organının birer sujesi olarak Başbakan'a ya da

bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama

isteyemeyeceğinizin;

-Salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında

soruşturma isteyemeyeceğinizin;

-Yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının;

-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda seçimle

gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının;

-Ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme

yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı'nda olacağının,

-Üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin;

KISACASI BU TEKLİFİ KABUL ETMENİZİN REJİMİ DEĞİŞTİRMEK,

GÖREVE BAŞLARKEN ETTİĞİNİZ YEMİNİ

BOZMAK ANLAMINA GELDİĞİNİN;

TEKLİFE 'EVET' DERSENİZ MİLLETVEKİLİ

SEÇİLME AMAÇLARINIZIN ORTADAN

KALKACAĞININ

FARKINDA MISINIZ?

EGEMENLİĞİ MİLLETTEN ALARAK KAYITSIZ ŞARTSIZ CUMHURBAŞKANI'NA TESLİM ETMEYİN. BU TEKLİFİ KABUL EDEN MİLLETVEKİLLERİNİ TARİHİN UNUTMAYACAĞINI BİLİN.

VE AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE 'HAYIR' DEYİN


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional