Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SİYASAL DAYANIŞMA
 

İnsanın en önemli özelliklerinden biri bencillikse, öteki de dayanışmadır!

Dayanışma ile bencillik, aslında zıt ve birbirine karşıt gibi görünse de, tam tersine birbirini destekleyen, birbirinden kaynaklanan iki özelliktir:

Çünkü bencil insan, kendini korumak ve güçlendirmek için dayanışmaya gereksinme duyar...

Dayanışmacı insan ise, kendi bencilliğinin gereksinmelerini de başkalarıyla dayanışmada tatmin eder.

* * *

Bencillikten kaynaklanan dayanışma duygusunun kökeninde, önce kimlik vardır:

Din ve mezhep, ırk ve milliyet benzerlikleri, dayanışmanın temel nedenleri arasında yer alır.

Kimlik özelliklerinin arkasından gelen dayanışma duygusu, bireysel veya toplumsal davranış niteliklerinden kaynaklanır:

Aşırılar aşırıları, ılımlılar ılımlıları, pasifler pasifleri, hem iterler hem de desteklerler:

Yalnız başlarına, teke tek karşı karşıya kaldıklarında birbirlerini iterler ama, genel olarak öteki niteliklere sahip olanlara karşı, kendilerine benzeyen tutum ve davranışlara sahip olanları desteklerler.

Elbette yukarda sözünü ettiğim bu gözlemler yaşamın karmaşık diyalektiği içindeki tüm ittifaklar ve çatışmalar açısından geçerli değildir, sadece genel eğilimleri işaret eder.

* * *

Siyasal tarihin bize büyük acılar bahasına öğrettiği bir ders vardır:

Varlıklarını şiddet kullanarak sürdüren terör örgütleri ile halkı baskı ile yönetmek isteyen iktidarlar birbirlerini tırmandırır:

İktidar, terör örgütünün varlığını, baskısının gerekçesi olarak kullanır...

Terör örgütü ise, iktidar baskısını, kendi terörünün gerekçesi yapmaya çalışır...

Bu insanlık ve demokrasi dışı sarmalın tırmanması sonucunda da, baskıcı iktidarlar ile terör örgütleri, birbirlerinin varlığını ve gücünü pekiştirir.

* * *

Terörle mücadelede bir devletin elindeki en önemli ahlaki ve siyasi güç, hukuk devleti yapısı, bağımsız ve tarafsız adalet ve idam cezasının kaldırılmış olmasıdır.

Kendini korumak için elbette en sert güvenlik tedbirlerini de alacak olan demokratik bir rejimde, iktidar, gücünü ve desteğini, muhaliflerle çatışarak değil, uzlaşarak arttırmalıdır.

Bir iktidarın, terörle mücadele adına, halk üzerindeki baskıyı arttırması, muhaliflerini hainlikle suçlaması, temel hak ve özgürlükleri sınırlaması ve kısıtlaması ve bu arada idam cezasını da yeniden uyulamaya koyması, terör örgütünün tuzağına düşmek anlamına gelecektir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional