Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HAYIR: KOSKOCAMAN BİR HAYIR!
 

Cehaleti sevmiyorum...

Cahil egemenliğe hayır!

* * *

Sübyancılık insanlık suçudur...

Sübyancı egemenliğe hayır!

* * *

Oğlancılık insanlık suçudur...

Oğlancı egemenliğe hayır!

* * *

Sübyancılık ve oğlancılık için "Bizim kültürümüzdür" deme ahlâksızlığını sevmiyorum...

Sübyancılık ve oğlancılık kültürüne "Bizim" diyen ahlâksız egemenliğe hayır!

* * *

Cumhuriyete karşı çıkmayı sevmiyorum...

Cumhuriyet karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Hukuk Devleti'ne karşı çıkmayı sevmiyorum...

Hukuk Devleti karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğüne karşı çıkmayı sevmiyorum...

Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğü karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Irkçılığı, dinciliği, mezhepçiliği sevmiyorum...

Irkçı, dinci, mezhepçi egemenliğe hayır!

* * *

Kadın-erkek eşitliğine karşı çıkmayı sevmiyorum...

Kadını ikinci sınıf vatandaş gören egemenliğe hayır!

* * *

Baskıyı, ceberrutluğu sevmiyorum...

Baskıcı, ceberrut egemenliğe hayır!

* * *

Kavgayı, dövüşü, savaşı sevmiyorum...

Kavga, dövüş, savaş egemenliğine hayır!

* * *

Yalancılığı, sahtekarlığı, rüşvetçiliği sevmiyorum...

Yalancı, sahtekâr, rüşvetçi egemenliğe hayır!

* * *

İLKELLİĞİN, CEHALETİN, BASKININ, SÜBYANCI VE OĞLANCI AHLÂKSIZLIĞIN, CİNSİYET AYRIMCILIĞININ, IRKÇILIĞIN, MEZHEPÇİLİĞİN, SALDIRGANLIĞIN, SAVAŞIN, YALANCILIĞIN, RÜŞVETÇİLİĞİN EGEMENLİĞİNE KOSKOCAMAN BİR HAYIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional