Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HAYIR: KOSKOCAMAN BİR HAYIR!
 

Cehaleti sevmiyorum...

Cahil egemenliğe hayır!

* * *

Sübyancılık insanlık suçudur...

Sübyancı egemenliğe hayır!

* * *

Oğlancılık insanlık suçudur...

Oğlancı egemenliğe hayır!

* * *

Sübyancılık ve oğlancılık için "Bizim kültürümüzdür" deme ahlâksızlığını sevmiyorum...

Sübyancılık ve oğlancılık kültürüne "Bizim" diyen ahlâksız egemenliğe hayır!

* * *

Cumhuriyete karşı çıkmayı sevmiyorum...

Cumhuriyet karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Hukuk Devleti'ne karşı çıkmayı sevmiyorum...

Hukuk Devleti karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğüne karşı çıkmayı sevmiyorum...

Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğü karşıtı egemenliğe hayır!

* * *

Irkçılığı, dinciliği, mezhepçiliği sevmiyorum...

Irkçı, dinci, mezhepçi egemenliğe hayır!

* * *

Kadın-erkek eşitliğine karşı çıkmayı sevmiyorum...

Kadını ikinci sınıf vatandaş gören egemenliğe hayır!

* * *

Baskıyı, ceberrutluğu sevmiyorum...

Baskıcı, ceberrut egemenliğe hayır!

* * *

Kavgayı, dövüşü, savaşı sevmiyorum...

Kavga, dövüş, savaş egemenliğine hayır!

* * *

Yalancılığı, sahtekarlığı, rüşvetçiliği sevmiyorum...

Yalancı, sahtekâr, rüşvetçi egemenliğe hayır!

* * *

İLKELLİĞİN, CEHALETİN, BASKININ, SÜBYANCI VE OĞLANCI AHLÂKSIZLIĞIN, CİNSİYET AYRIMCILIĞININ, IRKÇILIĞIN, MEZHEPÇİLİĞİN, SALDIRGANLIĞIN, SAVAŞIN, YALANCILIĞIN, RÜŞVETÇİLİĞİN EGEMENLİĞİNE KOSKOCAMAN BİR HAYIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional