Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TUTUKLANMAYA GELENLER
 

Üzerimizde görünür bir baskı olmadığı zaman, kararlarımızı özgür biçimde, kendi bağımsız irademizle verdiğimizi sanırız...

Oysa herkes doğuştan, biri ırk/milliyet, öteki din/mezhep olarak iki kimliğe ve bu kimliklerin kendisine yüklediği değerlere, ilkelere ve davranış biçimlerine sahiptir...

Üstelik bu yetmiyormuş gibi, sonradan, ait olduğumuz veya ait olduğumuzu düşündüğümüz grubun ya da grupların değerleri, kuralları, ilkeleri de bizi yönlendirir...

Elbette doğuştan sahip olduğumuz kimliklerle sonradan bizi etkileyen grubun ya da grupların kimlikleri farklı, bazen çelişik bile olabilir...

Hatta "Özgür irademizle" bütün bunların dışında başka kimlikler de seçebilir, farklı tutum ve davranışlar benimseyebiliriz...

Ama sonuç olarak, "Özgür ve bağımsız irade" dediğimiz yetimiz, aslında, bizim doğumdan itibaren maruz kaldığımız koşullanmaların bir toplamı, bir sonucudur.

* * *

Bu yazı, hapse gireceğini bile bile yurda gelenleri veya kaçma fırsatı olduğu halde kaçmayanları irdelemeye, anlamaya çalışan yazılarımın dördüncüsü olacak.

(Elbette sözünü ettiklerim, kendilerine haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapıldığını düşünen ve siyasal/ideolojik nedenlerle hapsedilenler.)

Gerek Birinci Silivri Trajedisinde yurt dışından hapse girmeye gelen subayların, gerekse İkinci Silivri Trajedisinde gelenlerin bu davranışlarının arkasında yatan en önemli belirleyicinin "Kendilerine saygı" olduğunu daha ilk yazıda vurgulamıştım.

"Kendine saygı" ne demek?

Kendi kişiliğini oluşturan değerlere, o güne kadarki tutum ve davranışlara uygun olmak demek.

Peki kendi kişiliğini oluşturan değerler nereden geliyor?

Toplumdan ve ait olduğu veya ait olduğunu düşündüğü gruptan veya gruplardan!

Hapse gelen subaylar bunu "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şerefini korumak" için, "Hapisteki arkadaşlarına ihanet etmiş olmamak için" yapmışlardı...

Meral Camcı 'nın söylediği şu sözler de doğrudan doğruya ait olduğu grubun değerlerine bağlılığı vurgulamaktadır:

"Bu açıklamayı birliktelik ve dayanışmamıza verdiğim kıymete ve bunun bana verdiği moral güce istinaden yapıyorum.

Akın Atalay 'ın yaptığı açıklamaların üç maddesi de aynı doğrultudadır:

- Gazetemizin başını öne eğdirmemek,

- Cumhuriyet gibi köklü bir geçmişe, onurlu duruşa ve haklı bir saygınlığa sahip bir gazetenin, başkan vekili ve İcra Kurulu Başkanı üzerinden 'kaçaklık', 'firar', 'suçlu' gibi olumsuz iftiralara maruz kalmasına neden olmamak,

- Kaçma şüphesiyle tutuklanan dokuz arkadaşımızın aleyhinde olacak şekilde 'bakın işte bazıları nasıl kaçtıysa, serbest kalırsa bunlar da kaçabilir' şeklinde bir mazereti kullanabilmelerini engellemektir."

* * *

Kendine saygı diyoruz...

Kimlik diyoruz...

Toplumsal normlar diyoruz...

Grup değerleri diyoruz...

Tutarlılık diyoruz...

Onları bu davranışa iten güdünün adı Ahlâktır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional