Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ATATÜRK'Ü DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK
 

Bugün 10 Kasım...

"Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir" diyen bunu "milletinin ve ecdadının en kıymetli mirası" sayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü!

Onu, eylem ve söylemlerini daha iyi anlamaya çalışarak, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye nasıl taşıyacağımızı düşünerek anmalıyız!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının hedefi, gerçek bir "Demokrasi" idi...

Büyük harfle yazılan, özel isim gibi "Demokrasi":

Çağdaş, özgür bireyin, çağdaş, özgürlükçü bir devletin vatandaşı olduğu bir rejim: "Demokrasi!"

Büyük harfle yazılan, özel isim olarak "Demokrasi" diye ısrar etmemin nedeni, Türkiye'de, "Demokrasi" kavramının içinin boşaltılmış olmasıdır:

Türkiye Çok Partili Düzen'e geçtiğinden beri seçilmiş iktidarlar "Milli İrade" kavramını saptırarak rejimi "çoğunluk diktası" haline getirmek istemişlerdir.

* * *

Din-Tarım Toplumunun yüzyıllardır devam eden Feodal yapısı:

Toprak ağalarının, siyaseti de belirleyen, ekonomik ve kültürel egemenliği...

Bireylerin özgür ve bağımsız kişiliklerinin gelişmemiş olması...

Toprağa bağımlı kölelik düzeninin ilişki ve değerlerinin devam etmesi...

Sermayenin ve emeğin, topraktan, Feodal düzenden bağımsızlaşamamış, kentleşememiş, gelişememiş olması...

Atatürk ve arkadaşlarının önündeki en büyük engeldi!

Kısaca "Atatürk Devrimleri" denilen reformlar, bu feodal yapıyı, kentsel-endüstriyel çağdaş bir yapıya dönüştürmek için yapılmıştı.

Çünkü çağdaş insanın, bağımsız ve özgür birey kimliğiyle içinde yaşayacağı çağdaş devlet, ancak toplumsal ve ekonomik gelişmeyle, sermaye ve işçi sınıflarının oluşmasıyla gerçekleştirilebilirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyet'i, asıl hedefi olan çağdaş Demokrasi ile taçlandırmak istiyordu...

Cumhuriyetçi Serbest Fırka deneyimine bunun için girişti...

Ama toplumsal yapı henüz Din-Tarım Toplumu'nun prangalarından kurtulamamıştı:

"Demokrasi" deneyimi, Feodal Toplum'un, ağa-köle ilişkilerini sürdüren "geri" yapısına tosladı ve hüsranla sonuçlandı.

* * *

İsmet İnönü, inanmış bir Cumhuriyetçi, dolayısıyla, "Demokrasiyi" de hedefleyen bir Devrimciydi:

Cumhuriyet'i kuran kadronun ikinci adamının, tüm yetkiler elindeyken, sırf "Demokrasi"ye inandığı, Cumhuriyet'i "Demokrasi" ile taçlandırmak istediği için, Çok Partili Düzen kararı vermesi, serbest seçimler yapması ve iktidardan inmesi, şimdiye kadar dünya tarihinde eşi görülmemiş bir uygulamadır...

Ve bu uygulama, Cumhuriyet sayesinde, "Demokrasi" sayesinde, iktidara gelen sağ partiler tarafından istismar edilmiş...

"Demokrasi" sürekli olarak "Çoğunluk Diktatörlüğüne" dönüştürülmek istenmiştir.

* * *

Atatürkçülük, çağdaşlıktır:

Atatürkçülük bilim ve akıl yoludur!

Atatürkçülük özgürlük ve bağımsızlık gibi iki değeri tüm vatandaşlar için, Cumhuriyet ve "Demokrasi" yoluyla, tüm ülkede egemen kılma hedefine yöneliktir...

Ülkemizdeki ve dünyadaki ırkçı-dinci faşizan dalgalanmalar kimseyi aldatmasın...

İnsanlık tarihinin gelişmesine, insan haysiyetine uygun olduğu için de, Atatürkçülük, Cumhuriyet ve "Demokrasi" bütün engellemelere karşın mutlaka zafere ulaşacaktır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional