Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SANDIK FETİŞİZMİ VE SİVİL DARBE İTİRAFI
 

"Sandık fetişizmi": Sandıktan çıkan iktidarın, sınırsız bir biçimde, her istediğini yapacağına, başta ifade ve muhalefet özgürlüğü olmak üzere, bütün temel insan hak ve özgürlüklerini, istediği gibi ihlâl edebileceğine ilişkin inançtır!

* * *

"Sandık fetişizmi": Demokrasinin "olmazsa olmazı", "gerekli ön koşulu" olan seçimi, Demokrasinin "yeterli şartı" sayarak, seçilmiş iktidarın, her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapmaya hakkı olduğuna ilişkin düşüncedir.

* * *

"Sandık fetişizmi": Seçilmiş iktidarın, "milli irade" kavramını sadece kendisine oy vermiş olan seçmenlere indirgemesidir.

* * *

"Sandık fetişizmi": Sandıktan çıkan iktidarın, kendinde "Anayasayı ihlâl etme hakkı" görmesidir.

* * *

"Sandık fetişizmi": Seçilmiş iktidarın, "çoğunlukçu demokrasiyi", "çoğunluk baskısı" olarak yorumlamasıdır.

* * *

"Sandık fetişizmi", "lider sultası" ile yönetilen parti yapısı dolayısıyla, siyasal liderin kayıtsız, koşulsuz diktatörlüğü demektir.

* * *

"Sandık fetişizmi", "gerekli koşulu" olduğu demokrasinin "yeterli koşulu" haline getirildiğinde, onun en büyük düşmanı olur!

* * *

"Sandık fetişizmi", 19. Yüzyılın kavramı olarak Tek Adam Diktatörlüğünü, Bonapartizmi üretmiş, 20. Yüzyılda Mussolini ve Hitler'e esin kaynağı olmuş, 20. ve 21. Yüzyıllarda, azgelişmiş demokrasilerin diktatör üretme mekanizması haline dönüştürülmüştür.

* * *

Türkiye askeri darbelerden çok çekti...

Ama "Sandık fetişizminden" dolayı, bu darbelerin kaynağını, ilk sivil darbeyi yeterince irdelemedi...

Oysa darbeler dizisi, "seçilmiş" Başbakan Menderes tarafından, Anayasa'ya aykırı bir "Tahkikat Komisyonu" kurularak gerçekleştirilen ilk "sivil darbe" ile başlamıştı.

Türkiye'nin hüzünlü Çok Partili Düzen tarihi, askeri darbeler kadar, sivil sağ iktidarların çarpık demokrasi anlayışlarıyla da lekelenmiştir!

* * *

Demokrasilerde, "seçilmiş olmak", nasıl bir siyasal iktidara her istediğini yapma hakkını vermezse; seçilmişlerin yetkileri temel hak ve özgürlükleri koruyan Anayasa ile sınırlı ise...

Aynı biçimde bir siyasal iktidarın önce Anayasaya aykırı davranıp sonra bu aykırılıkları referanduma götürmesi de olanaklı değildir.

Bu açıdan, iktidar çevrelerinden son zamanlarda duyulan, "Fiili durum zaten başkanlık rejimidir, yeni anayasa ve referandumla bunu yasallaştıracağız" ifadesi, bir referandum gerekçesi değil, olsa olsa yeni bir "sivil darbe" itirafıdır.

* * *

İktidarın derhal Anayasal sınırlar içine çekilmesi, temel hak ve özgürlüklere dayalı parlamenter rejimin korunması ve bunun için sivil demokratik mücadele şarttır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional