Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİMİZ NEDEN BÖYLE? NE OLACAK?
 

Demokrasi sorunlarımızın dört temel kaynağı şunlardır:

1) Mustafa Kemal Atatürk, Endüstri Devrimi'ni kaçırdığı için çöken ve istila edilen Osmanlı'nın işgalci güçlerine, Batı'dan gelen Yunan'a, Doğu'dan saldıran Ermenilere, içerdeki isyancılara karşı Kurtuluş Savaşı'nı, feodal bir din/tarım imparatorluğu olan Osmanlı toplumunun kılıç artığı kalıntılarıyla yaptı ve kazandı...

Toplumu ileri taşımak için çağdaş bir devlet biçimi olan Cumhuriyeti de, Endüstri Devrimini kaçırdığı için çağdaşlaşamamış olan bu toplumsal taban üzerine kurdu:

Feodal din/tarım imparatorluğu yapısında geri kalmış olan bu toplumsal doku, Cumhuriyet'e ve Demokrasiye hazır ve uygun değildi; Atatürk Devrimleri bu toplumsal yapıyı çağdaşlaştırmak için yapıldı.

2) Çok Partili Düzen'e geçip Atatürk Devrimlerini, taçlandırmak isteyen ve dünyada eşi olmadık biçimde Tek Adam'ken, seçim yapıp, iktidarı muhalefete teslim eden İsmet İnönü, bu adımı, toplumda Demokrasiyi yaşatacak olan çağdaş sınıflar henüz oluşmadan atmıştı.

Türkiye Çok Partili Düzen'e geçtiği sırada, Demokrasiyi dünyada kuran ve yaşatan sermaye sınıfı da işçi sınıfı da ülkede yeterince gelişmemişti.

3) 1950'de İsmet Paşa'nın kurduğu Çok Partili Düzen ile iktidara gelen Demokrat Parti, toprak ağalarının kurduğu bir din/tarım toplumu partisiydi.

İktidarda, demokrasiyi ve özgürlükleri geliştiren değil, "çoğunluk diktatörlüğü olarak" din ekseninde yozlaştırmayı hedefleyen politikalara ağırlık verdi.

4) 1950'da başlayan Çok Partili Düzen, esas olarak, sağ iktidarların "Demokrasi eşittir, çoğunluk yönetimi" saptırması ve askeri darbelerin baskıları ile bugünlere geldi.

Zaman içindeki ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı sınıfsal gelişmeler sonunda oluşan her türlü demokratik ve özgürlükçü akım, sağ iktidarlar ve askeri darbeler tarafından bastırıldı; ideolojik olarak topluma sürekli bir biçimde dinci/ırkçı siyaset pompalandı.

* * *

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün toplumu çağdaşlaştıran, demokratikleştiren siyasal atılımları, İNSANLIK TARİHİNE, İNSANLIĞIN GELİŞMESİNE UYGUN oldukları için...

Bunların, toplumsal yapının çok ilerisinde olmasına karşın...

Üstelik sağ siyaset ve askeri darbelerle yolları kesildiği halde...

Zaman içinde başarıya doğru gidiyor.

Eninde sonunda bu atılımlar mutlaka başarıya ulaşacak, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Haklarına dayalı düzen kazanacaktır...

Çünkü insanlığın tarihsel gelişme çizgisi bu yöndedir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional