Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CHP'NİN "TAKSİM MANİFESTOSU"
 

Bu sütunda ısrarla, "CHP DEMOKRASİ İÇİN, DEMOKRATİK OLARAK DİRENMELİDİR" derken tam da 24 Temmuz 2016 Taksim mitingi gibi bir eylem ve söylemi kastediyordum!

* * *

Kriz zamanlarında genellikle herkes bağırıp çağırır...

Galeyana gelmiş kalabalıkların bağırıp çağırmaları, toplumsal ve siyasal krizleri çok daha vahim noktalara taşıyabilir.

İşte örgütlerin, özellikle de siyasal partilerin ve siyasal liderlerin görevleri, işlevleri böyle anlarda hayati önem kazanır:

Demagog liderler, galeyana gelmiş kitleleri kendi amaçları ve hedefleri bağlamında istismar ederken, demokrat liderler, geniş kitlelere krizden çıkışın akılcı yollarını gösterir.

* * *

"CHP, Demokrasi için demokratik olarak direnmelidir" derken aklımda hep bir kitlesel miting ve bu mitingde açıklanacak bir "Demokrasi manifestosu" vardı:

CHP, 24 Temmuz Taksim mitingiyle bunu gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin, en son "15 Temmuz kalkışması" ile derinleşen "Demokrasi krizi"nden nasıl çıkabileceğinin yollarını göstermiştir.

Bu tarihsel manifestonun maddeleri üzerinde ayrıca duracağım:

1- 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı yapılmıştır. TBMM bombalanmış ama bombalar altında parlamento darbeyi püskürtmüştür. Bu girişimin sorumlularını kınıyor ve lanetliyoruz.

2- Bütün siyasal partiler darbe girişimine karşı çıkmış, demokrasi konusunda Türkiye'de tartışmasız bir ortak payda oluşmuştur.

3- Her türlü darbeye karşı çıkmak tüm demokratların demokrasiden yana olanların bu ülkeye namus borcudur. Hep birlikte ve her zaman "Ne darbe, ne dikta, yaşasın tam demokrasi" demeliyiz.

4- Darbe girişimi, halkın direnme hakkını kullanmasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır.

5- Demokrasimizin teminatı olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin ne kadar yaşamsal olduğu, bir kez daha kanıtlanmıştır.

6- Bu darbe girişimi Anayasa'da, yasama, yürütme ve yargı olarak yer alan güçler ayrılığı ilkesinin, demokrasideki denetleme işlevinin güvencesi olduğunu ortaya koymuştur.

7- Balyoz, Ergenekon gibi davalarda mağdur edilen insanların itibarlarının iadesi bütün siyasal partilerin gündeminde olmak zorundadır.

8- Girişim, devlet yönetiminin liyakate dayanması gerektiğini ortaya koymuştur. Devletin yapılanmasında, bilgi, birikim ve deneyim gibi ilkeler esas alınmalıdır. Devleti ele geçirme anlayışını tarihe gömmeliyiz.

9- İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun, bu ülkenin güzel insanları, bu ülkenin meydanlarında özgürce gezebilmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi, 3. sınıf demokrasinin ortaya çıkardığı bir tablodur. Bu ülkenin insanları özgürlükçü demokrasiye layıktır. Türkiye darbe hukukundan arınmalıdır.

10- Devlet kinle, öfkeyle, ön yargıyla yönetilmez. Girişimde bulunanlar, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalıdır. İşkence, kötü muamele, tehdit, devleti darbecilerle aynı duruma düşürür. Buna izin verilmemelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional