Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

PSİKOPAT LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ
 

Sosyopat komşunuz ve psikopat apartman yöneticinizden sonra sıra psikopat liderinizin özelliklerine geldi!

* * *

Herhangi bir bilgi ya da becerinin, bir eğitimin ya da bir diplomanın aranmadığı siyaset, psikopatlar için cazip etkinlik alanlarının başında gelir.

Siyasetin psikopatlar için bir cazibesi de, bu alanda çok hızlı yükselme olanağının bulunmasından kaynaklanır:

Psikopatlar, bazı aşırı riskleri yüklenebildikleri, temelsiz vaatlerde bulunabildikleri için, siyasette çok çabuk yükselip liderlik koltuğuna oturabilirler.

Hiç bir sorumluluk duygusuna ve ahlâkî ilkeye sahip olmadıklarından, özellikle bunalım zamanlarında, geniş kitlelerin hayatları bahasına, kaybedilecek savaşlar dahil, her maceraya atılmaya hazırdırlar.

Kural tanımaz tutum ve davranışları cesaret gibi algılanır ve onları takipçilerinin gözünde üstün insan konumuna yükseltir.

* * *

Psikopat liderlerin özellikleri şöyle özetlenebilir:

1) Liderlik koltuğuna oturmak için almayacakları risk, yapmayacakları ittifak, söylemeyecekleri yalan, vermeyecekleri taviz yoktur!

2) Bir kez liderlik koltuğuna oturduktan sonra da, liderliklerini sürdürmek ve güçlerini arttırarak egemenliklerini pekiştirmek için, ahlâk, hukuk, anayasa, yasa, kural, gelenek, görenek tanımadan her türlü önleme başvururlar.

3) Müttefikleri, dostları yoktur; egemenliklerini katiyen kimseyle paylaşmazlar; ya onlara biat ederseniz ya da düşmanlarısınızdır.

4) Uzmanlığa, deneyime, bilgiye saygıları yoktur; her zaman, her konuda, her şeyi, herkesten daha iyi bilirler.

5) Çevrelerine, kolay kontrol edebilecekleri için, zayıf kişilikli insanları, menfaat peşinde koşanları, geçmişte suç işlemiş olanları özellikle toplarlar.

6) Kimseye güvenmezler; ikinci adamları yoktur, sadece köle muamelesi yaptıkları "adamları" vardır. Onları da sık sık değiştirirler.

7) Zaman içinde ya da aynı zaman diliminde, siyasal veya mantıksal tutarlılıkları, güvenilirlikleri yoktur; her an karar ve politika değiştirebilir, dostlarına düşman, düşmanlarına dost muamelesi yapabilirler.

8) Mukaddes değerlere saygıları olmadığı için, bunları son kerteye kadar istismar ederler; geniş kitlelerin duygularını okşayan milliyetçi, ırkçı, dinci, mezhepçi sloganlar bulmayı iyi becerirler.

9) Muhaliflerini bastırmak için sürekli olarak gerçek veya hayalî düşmanlar yaratır, ihanet suçlamaları yaparlar.

10) Sevgi ve saygı değil, korku ve disiplin peşindedirler; gerekli gereksiz her alana el atar, her konuda insanları iter, kakar, hayatlarına müdahale ederler.

11) Ahlâkları ve vicdanları olmadığı için yaptıkları ve yapacakları zulmün sınırı yoktur.

12) Kendilerine, kendi fikirlerine, seslerine, tutum ve davranışlarına aşıktırlar; her fırsatta kamuoyu önüne çıkmak ve bütün kitle iletişim araçlarını her saniye kullanmak isterler.

* * *

Geleneksel ve hukukî hiç bir kural tanımadıkları, hiç bir yasal veya ahlâkî değer sahibi olmadıkları için, böyle psikopat liderlerle alışılmış yollarla mücadele çok zordur...

Ama yine de en etkili mücadele, evrensel hukuk, adalet, demokrasi ve insan hakları odaklı geniş cephe ittifakları ile yapılabilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional