Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

LÛMPENDEMOKRASİ
 

Lûmpendemokrasi, demokrasi gibi görünen ama demokrasi bilincine sahip olmayan rejimlere denir:

Ya lûmpenlerin iktidarda olduğu demokrasidir...

Ya da demokrasinin lûmpenleşmiş halidir!

* * *

"Lûmpen" sözcüğünü tanımlayalım:

Marx 'a göre lûmpenproletarya, sınıf bilinci bulunmayan, genellikle de işsiz güçsüz olan kalabalıklardan oluşur!

Marx 'tan sonra, lûmpen sıfatı, bulunduğu sınıfsal konumu hazmetmemiş, o sınıfın bilincine sahip olmayan başka kesimler için de kullanıldı:

Örneğin benim de kullandığım, lûmpenburjuva nitelemesi, vurgunculuk ve nüfuz ticareti ile palazlanan, burjuva bilinci olmayan, "sonradan görme" zenginleri tanımlar.

* * *

Marx'ın zamanında toplumsal ve ekonomik yaşamda henüz ayrı bir kimlik kazanmamış bir kesim daha, "Mayfa" adıyla, günümüz kapitalist toplumlarının hastalıklı bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Mafya, elbette lûmpen değildir:

Kapitalist düzeni ve bu düzen içindeki kaba kuvvete dayalı, haraç almak gibi, uyuşturucu kadın ve silah ticareti yapmak gibi yasa dışı ekonomik etkinlikleri(!) temsil eder!

Son zamanlarda, kara para aklama da mafya için önemli bir etkinlik alanı olmuştur.

Çok net ve kristalize bir "grup bilinci" vardır!

* * *

Lûmpenproletarya, sınıf bilincine sahip olmadığı için, genellikle din gibi, mezhep gibi, ırk gibi, milliyet gibi, kimlik değerlerine normalden çok daha fazla bağlıdır ve bunlar üzerinden rahatlıkla güdümlenir!

Çağımızdaki popülist otoriter rejimlerin temelinde, demagogların rahatça kullandıkları bu kesim yatar.

* * *

Devletin tüm toplumu ve elbette ekonomiyi de tamamen denetlediği otoriter rejimlerde, mafya da ancak devletin desteği veya koruması altında etkinlik gösterebilir...

Dolayısıyla, otoriter toplumlardaki mafya, devlete yakın durmak, iktidarı desteklemek zorundadır.

* * *

Bir hukuk devleti asla lûmpenlere yani sokağa teslim olmaz!

Ne zaman ki bir iktidar, sokaklarda, eli sopalı, döner bıçaklı, palalı, gazete basan, gazeteci döven, gazetecilere ateş eden, siyasal liderlerin önüne kurşun bırakan lûmpenlerden destek aramaya başlar, işte o zaman oradaki demokrasi "lûmpendemokrasi" olur.

* * *

Bir hukuk devleti asla mayfayla işbirliği yapmaz!

Ne zaman ki bir iktidar, "kan içmekten" "kanla banyo yapmaktan" söz eden mafya liderleriyle ittifak içinde görünür, işe o zaman oradaki demokrasi "lûmpendemokrasi" haline gelir.

* * *

Bir iktidar hem lümpenlerle hem de mafyayla işbirliği yaptığı zaman, artık rejimin resmî adı ne olursa olsun, orada faşizm ilan edilmiş demektir!

Bu hata yapıldığında, gerek lûmpenler gerekse mafya da bir süre sonra kontrol edilemez olur ve faşizm bile sürdürülemez, tam bir kaotik yıkım ortaya çıkar ve iktidar da onun altında kalır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional