Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AB, ABD RAPORLARI VE SİVİL DARBE
 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu ile Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu aynı günde açıklandı.

Olayın güncel öneminden dolayı Kürt sorunu konusundaki okur mektuplarına ara veriyorum.

Her iki rapor da Türkiye'de demokrasinin yozlaştırıldığına ilişkin göstergelere işaret ediyor ama esas soruna, "Yargıyı siyasal iktidarın emrine veren, Parlamenter rejimi bekleme odasına alan ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan" sivil darbeye yeterince yer vermiyor!

* * *

ABD'nin raporu 1 Kasım seçimlerini adil görmüyor.

Ama 7 Haziran'ı kabul ediyor.

2015'teki en önemli insan hakları sorunlarının başına "ifade özgürlüğüne müdahaleyi" koyuyor.

Hükümetin LGBTİ karşıtı, Ermeni karşıtı, Alevi karşıtı ve anti-Semitik söylem kullandığını belirtiyor.

Hükümetin veya bağlı birimlerinin keyfi ve hukuka aykırı öldürmeler yaptığına dair güvenilir iddialar olduğunu söylüyor.

Erdoğan'ın 1 Haziran 2015'te Iğdır'da düzenlediği mitingde kadınların protesto olarak arkalarını dönmesi üzerine yaşananlara yer veriliyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski raporu "Endişe verici" olarak niteledi

* * *

Avrupa Parlamentosu'nun yıllık olağan Türkiye raporunda ise Türkiye'de demokrasinin ve hukuk devletinin gerilediğine işaret ediliyor.

Medya özgürlüğü alanında yaşanan gelişmeler "kaygı verici" diye tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesine ilişkin sözleri eleştiriliyor.

Yolsuzlukla mücadeleye öncelik verilmesi, terörle mücadele alanındaki yasal mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla uyumlu hâle getirilmesi isteniyor.

Güneydoğu'daki gelişmeler "kaygı verici" olarak değerlendiriliyor, Türkiye'nin terörle mücadele hakkı meşru kabul edilmekle birlikte, bu mücadelenin insan hakları ve hukuk devletine saygı çerçevesinde yapılması ve orantılı olması gerektiği ifade ediliyor.

Yargı bağımsızlığı, insan haklarına saygı gibi konularda Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığı belirtiliyor.

Akademisyenlerin tutuklanması ve kadına şiddet gibi güncel konular da raporda yer alıyor.

AB Bakanı Volkan Bozkır, Ermeni Soykırımı iddialarından dolayı, raporun iade edileceğini belirtti.

* * *

ABD ve AB raporlarında belirtilen bu olumsuz göstergelerin bir "Sivil darbe"den kaynaklandığı ya görülmüyor, ya da görmezden geliniyor...

Bu sivil darbeyi simgeleyen olaylar şöyle:

1) 12 Eylül 2010'da yargıyı siyasetin emrine veren referandum.

2) Başbakanın görevinden istifa etmeden girdiği haksız ve eşitsiz koşullarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi.

3) Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak sahalara inip herkesten çok, yoğun ve şiddetli bir propaganda yaptığı 7 Haziran seçimleri.

4) 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı'nın keyfi uygulamalarla yeni hükümeti kurdurmaması ve seçimlerin yenilenmesi kararından sonra ortaya çıkan şaibeli terör olayları ile yapılan baskılarla gidilen 1 Kasım seçimleri.

5) Rejim meşruiyetinin temellerinden biri olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının, Cumhurbaşkanı tarafından tanınmamasına ilişkin demeçler ve yargının bağımlı davranışları.

* * *

Türkiye'de siyasal iktidar, demokratik rejime karşı bir sivil darbe yapmıştır:

Raporlarda yer alan hususların hepsi aslında bunun sonuçlarıdır.

Bugün 14-17 arası İzmir Kitap Fuarı'ndayım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional