Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÜRT SORUNUNDA OKUR GÖRÜŞLERİ - 4
 

Murat Somer 'in art arda iki gün süreyle yayınladığım mektubuna gelen yorumların bir bölümünü Pazar, Salı ve Perşembe günleri yayınlamıştım.

Bugün kısaltılmış mektuplarla devam ediyorum.

* * *

"CHP-HDP ittifakına 'olabilir' gözüyle bakan biriyim. Ama her iki partinin gerek oy kitlesinde ve gerekse de örgütsel yapılarında buna çok olumsuz yaklaşıldığını da bilmekteyim.

Bazen gerçek, imkansız gibi görünenin içindedir.

CHP, Devleti ve Cumhuriyeti kurmuş bir parti olarak, vatandaşlık bağı ile bağlı olan Kürtlere karşı tarihsel sorumluluğun idrakine varırsa...

HDP ise özellikle 'çözüm süreci' denen yakın geçmişin büyüsünden kendini bir an önce kurtarıp Kürt sorunun çözümünde 'meşru ve demokratik' muhatap olarak siyaset sahnesindeki yerini güçlendirecek yeni politikalar üretirse…

CHP-HDP ittifakı (veya işbirliği) neden olmasın?

İsterseniz 68'in o ünlü sözünü hatırlatalım: 'Gerçekçi ol, imkansızı iste.' A. D."

* * *

"Amerika'nın Arizona ve New Meksiko eyaletlerinde nüfusun yarısı Latin kökenlidir. Miami şehrinde ise bu oran yüzde altmış civarındadır. Ancak ABD de yaşayanların hepsi Amerikan kanunlarına uymaya mecburdur, kökenlerinden dolayı hiç bir etnik gruba bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

Zaten Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde Belediye Reisleri Kürttür, bölgeyi temsil eden Kürt milletvekilleri de meclise girmiş ve yörenin haklarını savunmaktadırlar.

PKK'nın ve onu perde arkasından destekleyen HDP'nin amacı, hak, eşitlik falan değil. Onlar bağımsız ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Olay bir isyan hareketidir tek çözüm başlarının ezilmesidir. Y. E."

* * *

" Öncelikle Kürt kimliğinin ve sayısal olarak da yoğunluğunun tespiti için Türkiye genelinde sayım yapılıp ben Kürt'üm diyene ayrı kimlik verilmeli. Sonrasında Diyarbakır ve çevresine özyönetim (sınırları kesin) tanınmalı. Türkiye'nin diğer bölgelerine seyahat ve çalışma konuları T.C. devletinin (yabancılara olduğu gibi) iznine bağlı olsun! L.A."

* * *

"Kürt sorunu üzerine yazınıza gelen okur yorumları beni karamsarlığa itti.

Solculuk, devrimcilik, ilericilik, Atatürkçülük kimliğiyle yazıldığı belli olan çok sayıda yorumun, aslında AKP ve Tayyip Erdoğangillerle aynı görüşü paylaşıyor olduğunu görmek umutlarımı söndürdü.

Bu çoğunluk acaba Tayyip Erdoğan ile bu denli hemfikir olduklarının farkında mı değil, yoksa için için yapılanlara seviniyor da belli mi etmiyor? S. K."

* * *

İbn-i Haldun'un asabiyesi, Durkheim'ın kollektif bilinç anlayışı ve Ziya Gökalp'le birlikte oluşan Türkçülük doktrini ve daha birçok önemli unsur bir potada eritilerek derin analizler yapılmalıdır.

Ermeni sorunu gibi Kürt sorununun da ülke tarihimizin derinlerine inen kökleri bulunmaktadır. Bunları ayrıştırmak ve somut çözümler ortaya koymak sadece ve sadece üniversitelerde kurulması gereken "Kürt Entstitüsü" ile mümkün olabilir. V.T."

* * *

Pazar günü İzmir Kitap Fuarı'nda imza günüm var.

Beklerim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional