Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÜRT SORUNUNDA OKUR GÖRÜŞLERİ - 3
 

Murat Somer 'in art arda iki gün süreyle yayınladığım mektubuna gelen yorumların bir bölümünü Pazar ve Salı günleri yayınlamıştım.

Bugün kısaltılmış mektuplarla devam ediyorum.

* * *

"HDP gerçekten samimi şekilde Kürtlerin sorunlarıyla ilgileniyor olsaydı bir kez olsun o bölgeden feodalitenin, aşiret düzeninin, şeylerin, şıhların yok edilmesi gerektiğini söylerdi. Ben daha hiç duymadım.

Üzülerek söylüyorum Atatürk'ün partisi chp den de duymadım. Toprak reformu, köy enstitüsü gibi kavramlar adeta yasaklı. Bu kavramları gündeme getirmeyen partilerin samimiyetine inanmıyorum. T.Ö."

* * *

"Ayrılıkçı hareketlerin yarattığı sorunların kaynakları analiz edilirken pek dile getirilmeyen 'ONUR SORUNU'na değinmek istiyorum.

Yapılacak işlerden biri kurumların ve devletin desteği ile yoğun bir şekilde medyada, sanatta, sinema ve dizi filmlerinde onurlu Kürt ve Alevi kahramanlar, onların öğünecekleri toplumumuzun sevip sayacağı idoller yaratarak bugünkü olumsuz bakış açılarının değişmesini sağlamak mümkündür.

Örneğin uzunca bir süredir Amerikan dizi ve filmlerinde zenci karakterler özellikle öne çıkarılmakta, hep iyi ve saygın karakterde bir zenci ile kötü, üçkağıtçı bir beyaz adam izleriz.

Önerdiğim konu sanıyorum 50 yıl öncesinin zencilerle aynı otobüse binmeyen Amerikan toplumundan, bir zenciyi başkan seçen bugünkü Amerikan toplumunu yaratmada önemli bir etkendir. N. E."

* * *

Kürt sorununun bir çözümü yoktur. Çünkü bir sorunun çözülebilmesi için önce sorunun taraflarca ortaya konulması gerekmektedir. Kürt sorununa baktığımızda ise taraflardan birisince esirgenen kültürel haklar konusunun diğer tarafça (Kürt Milliyetçi ve Siyasi Hareketi) haklı olarak ancak asıl amacın (Ayrılıkçılık, bağımsızlık) yıllar boyunca gizlenerek kullanıldığı gözükmektedir. Son yıllarda bu amaç "demokratik özerklik" olarak açığa vurulsa da özünde ayrılıkçılığı barındırmaktadır.

Hayal aleminde, olmayacak bir rüya uğruna onbinlerce insanın ölümüne yol açmaktadırlar. A. E.

* * *

"'Kürt sorunu' -tıpkı türban sorunu gibi- uydurulan, yaratılan, sahte bir 'sorun'dur.

Terörü ve terör destekçiliğini hoş görmek yanlış bir yöntemdir. HDP masummuş gibi gösterilmemeli, ısıtıp ısıtıp önümüze sürülmemelidir. Böyle bir partinin kapatılması gerektiğini ve bunun demokrasinin gereği olduğunu, aklı-başına kimse inkar edemez. (Ancak Türkiye'nin bugünkü zihinsel ortamına kendini kaptıranlar inkar edebilir.) A.Ö."

* * *

"Sorun dediğimiz konu etnikliğe indirgenirse sonuç ya ayrılık ya da asimiledir.

Ama çağımız da bölünmeler, küçük olsun benim olsunlar emperyalizmin işine geliyor. Bunu balkanlar, Kafkasya, Libya göstermedi mi.

Ayrılıkçılar küçük olsun benim olsun talebinde. Aldıkları destek yoksulluk, kötü yönetimden.

Bence Türkiye halklarının sorunu demokrasi hukukun üstünlüğü laik eğitim sorunu orta doğu değil çağdaş dünyaya yönelmesi sorunu. Aşağılık duygusu ile değil yarışla çağdaşlığı yakalama gayret ile. H. I."


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional