Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MÜLTECİLER ÜZERİNDEN ÇİRKİN POLİTİKA
 

Ortadoğu mültecileri sorunu insanlığın uygarlık maskesini düşürdü, çirkin yüzünü ortaya çıkardı:

Hem Avrupa Birliği, hem Türkiye, mültecilerin trajik yaşam sorunlarını, kendi küçük siyasal hesapları için istismar ediyor!

* * *

Önce, sözde "demokrasi" ve güya "insan hakları" gibi, yüce insanlık değerleri bahane edilerek, Ortadoğu halklarının yaşam alanları bombalandı!

Asıl amaç, petrol alanlarının, stratejik Ortadoğu-Akdeniz bölgesinin kontrolü ve İsrail'in güvenliğinin sağlanmasıydı.

Savaşın yol açtığı katliam, Atlantik ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, İngiltere'nin desteğiyle, Ortadoğu'da, "Kitle imha silahları var" yalanıyla, Irak'ta başladı...

Daha sonra NATO'nun katılımıyla Kuzey Afrika'ya, Libya'ya yayıldı...

Tunus, Mısır gibi ülkelerde, yabancı işgali olmadan iç karışıklıklarla sürdürüldü.

En sonunda Suriye'ye iç savaş olarak sıçratıldı.

* * *

Bu süreç sırasında, yüzbinlerce insan "Demokrasi getiriyoruz" diye bombalarla katledildi.

Yetmedi, bölgedeki mezhep farklılıkları ve etnik farklılıklar tahrik edildi, komşular birbirine boğazlatıldı.

Yetmedi, Ortadoğu'nun kültürü, kimliği yok edilmek için, hukukçular, arkeologlar, doktorlar gibi bilim insanları yataklarında boğduruldu.

Sonunda milyonlarca insanın hayatı mahvoldu...

Radikal siyasal İslam adına terör yapanlar, bölgede devlet kurdu...

Küresel terör Türkiye'yi ve Avrupa'yı yeniden vurdu.

İşte şimdi "mülteci krizi" denilen olayın perde arkasında böyle bir acımasız katliam ve bu katliamın yol açtığı böyle bir kargaşa yatıyor.

* * *

Ne yazık ki Türkiye, bu katliama ve kargaşaya, işin en başından beri daha 1990'ların sonundan itibaren, "Çekip Güç" uygulamasına destek vererek katıldı.

AKP iktidarının tutarsız, öngörüsüz ve acemi dış politikası ile bu katılım bugünlerde tam bir felakete yol açtı.

Ve şimdi, Erdoğan iktidarı, kendi despotik beklentilerini gerçekleştirecek siyasal düzenlemeleri, Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin itirazı olmaksızın gerçekleştirebilmek için, bir kaç kuruş karşılığında, mülteci akınına karşı bir tampon bölge olmayı kabul ediyor.

Avrupa Birliği ise kendi ülkelerindeki istikrar bozulmasın diye, Türkiye'yi tampon ülke yapmak için, üç-beş milyar avro veriyor ve Türkiye'deki antidemokratik oluşumları sudan tepkilerle geçiştirmeyi kabul ediyor.

* * *

Türkiye'de iktidar, mülteciler üzerinden, nüfus ve seçmen yapısını değiştirmek için başka bir oyun daha sahneye koyuyor:

AKP oylarının düşük olduğu, Ege'nın kıyı bölgelerine ve Alevi yurttaşlarımızın yoğun olduğu yaşam alanlarına, Çeşmeye, Dikili'ye, Kahramanmaraş'a, sayıları 3 milyonu bulan mülteciler için kamplar yapmaya çalışıyor!

Böylece Yirmibirinci Yüzyıl'ın insanlık ayıbı olan bir katliam ve bu katliamın yol açtığı mülteci krizi, iktidarın antidemokratik emellerini gerçekleştirmek için planladığı seçmen düzenlemesine de alet ediliyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional