Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEVLETİ ÇÖKERTİNCE...
 

Her zaman, her toplumda, katiller, terör örgütleri ve bombalar vardır...

Ama hiç bir katil, hiç bir terör örgütü, her an her yerde bomba patlatamaz...

Önemli olan, o katillere, o terör örgütlerine, o bombaları patlatma fırsatı vermemektir!

* * *

Önce ittifak halinde idareye, adalete ve polise sızdılar...

Sonra idare, yargı ve güvenlik aracılığıyla orduyu çökerttiler...

Daha sonra idareyi, yargıyı ve güvenliği iyice kendilerine ram ettiler.

İdare, yargı ve güvenlik aracılığıyla herkesi susturdular, medyayı, üniversiteleri kendilerine bağladılar.

İdarede, yargıda, güvenlikte, medyada bütün bürokraside, bağımsız kuruluşlarda, eğitimde kadrolaştılar, kendi iradelerini her yere egemen kıldılar.

Başta muhalefet, ifade ve basın özgürlükleri olmak kaydıyla, temel hak ve özgürlükleri hem sınırladılar hem kısıtladılar.

İdare, yargı, güvenlik, medya, üniversite gibi kurumlarda tam denetim sağlamak için, kendilerine kayıtsız koşulsuz bağlı olan, yeteneksiz, bilgisiz, ancak emir kulu olarak yükselmek isteyenleri, kilit görevlere getirdiler.

Böylece devlet, hem "demokratik ve laik sosyal hukuk devleti" niteliğini yitirip bir parti-cemaat örgütüne dönüştü, hem de bu yeni kimliğindeki işleyişi, yeteneksiz ve bilgisiz ellerde olduğu için, fonksiyonları yetersiz kaldı.

* * *

Derken, iktidar iyice pekişip tam denetim sağlanınca, parti ve cemaat, paylaşım kavgasıyla, birbirine düştü:

Birbirlerini düşman ilan ettiler...

Birbirlerinin kadrolarını tasfiye etmeye başladılar.

Böylece zaten ehil ellerden, kayırmacılık (nepotizm) yoluyla, tarafgir ve yeteneksiz ellere kaymış olan devlet yönetimi, yani idare, yargı, güvenlik, eğitim ve medya gibi kurumlar, iyice çöktü!

Bu arada parlamenter rejim "bekleme odasına" alınıp demokratik rejim de yozlaştırıldı.

* * *

Cahil ve yeteneksiz ellerde ilkesiz ve çok sık değişen iç ve dış politika, devletin, hem dışardaki saygınlığını ve gücünü, hem de içerdeki düzenini ve güvenliğini alt üst etti.

Komşuların iç işlerine karışma, dünya ve bölge dengelerini yanlış değerlendirme, dinci-mezhepçi çizgideki hayalperest dış politika, sınır güvenliğinin sağlanamayışı, mülteci krizi, teröristlerle iç içe olan yerli ve yabancı örgütlere gösterilen müsamaha, hukuk devletinin tahribi, parlamenter düzenin zorla değiştirilmek istenmesi, ülkeyi tam bir kaosa sürükledi.

Kifayetsiz muhteris yöneticiler, barış ve dayanışma politikaları yerine ötekileştirme ve düşmanlaştırma stratejisini benimseyince, devletin çöküşüne koşut olarak, toplumun bölünmesi, parçalanması hızlandı, halkın morali de bozuldu.

* * *

Ankara'da patlayan son bomba da, terör örgütlerinin insanlık dışı yöntemlerini yansıttığı kadar, iç ve dış politikada uzun bir süreden beri uygulanan yanlış stratejilerin sonucunda çöken bir devletin görüntüsünü de vurgulamaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional