Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SOMUTLAŞAN EMPERYALİZM-2
 

Dünya küçüldü...

Sovyetler çökünce hesaplaşma Ortadoğu'ya kaydı...

Dünya küçülünce, hesaplaşma da Ortadoğu'ya kayınca, emperyalizmin somut sonuçları Türkiye ve Avrupa açısından daha görünür oldu:

Bugünkü mülteci krizini doğuran esas nedenler bunlardır.

* * *

Mülteci krizinin arkasındaki yakın nedenler ise şunlardır:

 1. Sovyetler'in çöküşünden sonra ABD'nin, dünya egemenliğini yitirmemek için, dünyaya ve özellikle de Ortadoğu'ya nizam vermek istemesi...
   
 2. Arap-İsrail-İran anlaşmazlığından dolayı ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlamak istemesi...
   
 3. İsrail'in güvenliği için Ortadoğu'da, Arapları ve İran'ı dengeleyecek, nispeten seküler bir Kürt devletinin kurulması projesi...
   
 4. Radikal Siyasal İslam'ın, tüm dünya için küresel bir terör tehdidi haline gelmesi ve Ortadoğu'yu kendine üs olarak seçmesi...
   
 5. Bölgede, İsrail'i tehdit eden İran ve Arap tehlikelerinin bertaraf edilmesi için, bu ülkelerin egemenlik alanlarına müdahale edilmesi...
   
 6. Radikal Siyasal İslam'dan kaynaklanan küresel terör tehdidine karşı, şimdi artık yanlış olduğu anlaşılan ve bu nedenle terkedilen "Ilımlı İslam" (Amerikancı piyasa İslam'ı) projesi için, Ortadoğu'nun laik otoriter rejimlerinin istikrarsızlaştırılması ve "Müslüman Kardeşler" benzeri örgütlerin desteklenmesi...
   
 7. Bu strateji çerçevesinde Türkiye'ye hem Ortadoğu'ya fiili müdahalede hem de "Ilımlı İslam" (Amerikancı piyasa İslam'ı) modeli olmakta görev verilmesi...
   
 8. Türkiye'nin dış politikadaki yanlış, müdahaleci, kraldan çok kralcı tutumu...
   
 9. Türkiye'nin iç politikada "Ilımlı İslam"a dayalı demokrasi denemesinin (Mısır'da olduğu gibi) iflası ve otoriterliğe dönüşmesi, böylece, "Ilımlı İslam" modelinin Irak, Libya, Mısır ve Suriye'yle birlikte Türkiye'de de çökmesi...
   
 10. Radikal Siyasal İslam'ın kargaşalıktan yararlanarak bölgeye yerleşmesi ve devletleşmesi...
   
 11. Rusya'nın da bölgeye kararlı müdahalesi...
   
 12. ABD'nin ve Türkiye'nin bölgedeki yanlış politikaları yüzünden güçlenen Radikal Siyasal İslam tehdidine (IŞİD) karşı ABD-Rusya ittifakı...
   
 13. Türkiye'nin yanlış politikalarından dolayı, bölgedeki Kürtlerin askeri-siyasal bir güç olarak ortaya çıkması ve ABD'nin müttefiki olarak işlevsel önem kazanması...

* * *

Sayıları 6-7 milyona yaklaşan ve 3 milyon kadarı Türkiye'de olan mülteci göçmenler, somutlaşan emperyalizmin korkunç sonuçlarından biri olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın önündeki en önemli insanî sorunlardan birini oluşturmaktadır.

Avrupa bu sorunun çözümünü Türkiye'nin üzerine ihale ederek tarihsel sorumluluğundan kaçamaz!


Not: Bugün Kadıköy'de Tarihçi Kitabevi'nde Cahit Kayra'nın 100. doğum günü kutlanıyor. Hâlâ üreten bu genç beynin önünde saygıyla eğiliyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 26 Şubat 2024

Valid HTML 4.01 Transitional