Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GUGUK FAKÜLTELERİ
 

Guguk Fakülteleri:

1) Hukuk Fakültelerinin, İleri Demokrasi düzeni içindeki evrimleşmesi sonucunda...

2) Ortama uyum sağlayarak oluşan...

3) Ultra çağdaş, Yüksek Öğretim Kuruluşlarıdır.

* * *

Guguk Fakülteleri, Hukuk Devleti'nin dönüştürülmesi ile yaratılan Guguk Devletinin temel taşlarıdır.

Esas işlevleri:

1) Guguk Devleti'nin, yasakasa koyucu ve kleptokratik yürütme gibi organlarının Babayasa'ya göre nasıl işlediğini...

2) Guguk Devleti'nin Babayasa'ya bağlılığını ve Guguk Devleti ile köleleri arasındaki ilişkileri denetleyen Karakûşi yargıyı...

3) İleri Demokrasi bağlamında öğretmektir.

* * *

Guguk Fakültelerinin bu işlevleri özellikle günümüzde hayati bir önem arz etmektedir... Çünkü Guguk Devleti düşmanı olan alçak ve hainler:

1) Bu devletin işlemesi için gerekli kleptokrasiyi bilerek ve isteyerek geçmişin tozlu raflarındaki gerici bürokrasi ile yozlaştırmakta...

2) Kanun, yönetmelik, yönerge gibi saçma sapan kuralları, amirlerinin kleptokratik yürütme emirlerini engellemek için kullanmayı özendirmekte...

3) Hatta daha ileri giderek, yeni Babayasa'yı, eski Anayasa'ya dönüştürmeye çalışmakta...

4) Yürütme organının, yürütmeyi kolaylaştırmak için uygun gördüğü evlere ve işyerlerine ayakkabı kutusu ve kasa koyma fonksiyonunu engelleme çabası içine girmekte...

5) Daha vahim ve elim olarak, bugün, büyük zorluklarla ulaşılmış olan "İleri Demokratik" düzeni, "Bekleme odasına alınmış olan Parlamenter rejime" geri çekmeye çalışmaktadırlar.

* * *

"Guguk Fakültelerindeki" öğretim üyeleri, "Babayasa" hükümlerine göre, Devlet Reisinin eylem ve söylemlerinin, verdiği emirlerin, her türlü kanun, yönetmelik ve yönerge üstünde olduğunu öğretmekle mükelleftirler.

Zaten çağdaş Babayasa, karanlık ve tozlu geçmişin karışık anayasaları gibi uzun ve anlaşılmaz, dolayısıyla öğretilmesi de zor değildir:

İki maddelik Babayasa'ya göre:

1) Devlet, Devlet Reisi tarafından oluşturulan yasakasa, kleptokratik yürütme ve Karakûşi yargı organlarından meydana gelir.

2) Devletin yasakasa, kleptokrasiyürütme ve Karakûşi yargı organları, Devlet Reisinin verdiği emirlere göre ülkeyi, uyum içinde yönetir.

* * *

Yaşasın İleri Demokrasi...

Yaşasın Guguk Devleti...

Yaşasın Guguk Fakülteleri...

Yaşasın Guguk Fakültelerinin değerli mensupları!

* * *

Ve Guguk Devleti'nde 8 Mart Kadınlar Günü ne kadar kutlanırsa, o kadar kutlu olsun!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional