Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEĞER Mİ?
 

Önünüze bir kemik atılacak diye:

Kişiliğinizi sıfırlamaya...

Şerefinizden, haysiyetinizden vaz geçmeye...

Özgür iradenizin üzerine ipotek koydurmaya...

Sahip olduğunuz, doğruluğuna inandığınız fikirlerinizden vaz geçmeye, hatta bunların tersini savunmaya...

Emirle karar değiştirmeye...

Bir gün söylediğinizin tersini ertesi gün savunmaya...

Azar işitmeye ve işittiğiniz azarları sineye çekmeye...

Nezaketinizi, terbiyenizi bozmaya, küfür ve kavga etmeye...

Eşinizin, dostunuzun yüzüne bakamayacak hale gelmeye...

Değer mi?

* * *

Bir kişi tatmin olacak diye:

Ülkeyi kaosa sürüklemeye...

Anayasayı ihlâl etmeye...

Hukuk devletini yıkmaya...

Adaleti yok etmeye...

Demokrasiyi zedelemeye...

İnsanların temel hak ve özgürlüklerini sınırlamaya ve kısıtlamaya...

Tarih önünde suçlu duruma düşmeye...

Vicdanlar karşısında mahkûm olmaya...

Değer mi?

* * *

Bir kişinin cehalet, kibir ve doymazlıkla beslenen ihtirası uğruna:

Güzelim ülkemizin doğasının ve doğal kaynaklarının yağmalanmasına göz yummaya...

Cumhuriyetimizin neredeyse bir yüzyıla yaklaşan uygarlık ve çağdaşlık çabalarının heba edilmesine sessiz kalmaya...

Ekonomi, hukuk, siyaset ve kültür birikiminin yok edilmesine onay vermeye...

Komşularla ve büyük devletlerle ters düşüp bölgede ve dünyada yalnız kalmayı başarı gibi göstermeye...

Ülke halkının, din, mezhep, ırk, milliyet ve nihayet parti siyaseti bazında birbirine düşman edilmesine onay vermeye...

Değer mi?

* * *

Soruyorum:

Tek bir kişi, tek bir aile ya da tek bir kemik uğruna:

Türkiye Cumhuriyeti'nin gözlerinizin önünde çatır çatır yıkılmasına sessiz kalmaya değer mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional