Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TERÖR ÜRETEN STRATEJİ
 

Geçen gün bir yabancı uzman "Türkiye neden bombaların bu kadar sık ve kolay patlatıldığı bir ülke oldu?" diye soruyordu.

Aslında sadece "Neden" diye de sormak yeterli değil, "Nasıl" olduğu da sorgulanmalı.

* * *

AKP ve onun lideri Erdoğan, iç ve dış politikada son derece tutarlı bir yöntem izliyor:

Gerginlik, meydan okuma, düşmanlaştırma ve hatta çatışma!

İktidar, bütün iç ve dış sorunların üzerine, sakin, uzlaşmacı, barışçı bir yöntemle değil, saldırgan, suçlayıcı, tehdit edici, gerginlik yaratıcı, düşmanlaştırıcı ve çatışmacı bir tutum ve davranışla gidiyor.

Bu yöntem kimi zaman, Gezi olayları sırasında yapılan toplantıda DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu'na karşı görüldüğü gibi Erdoğan'ın kişisel davranışlarına, kimi zaman da uluslararası politikada Birleşmiş Milletlere yollanan "Ey Birleşmiş Milletler..." mesajında olduğu gibi devlet adına yapılan açıklamalara damgasını vuruyor.

* * *

Türkiye'de terör bombalarının artık çok sık ve ülkenin kalbinde bile patlamaya başlamasının sanıyorum beş genel nedeni var:

Birinci olarak, AKP iktidarı ve Erdoğan, hem iç hem de dış politikada bu çatışmacı stratejiyi benimseyince içerdeki ve dışardaki aşırı unsurlar, bu gerginliği, kendi terör politikalarının tırmandırılması için bir gerekçe olarak kullanmaya başlıyorlar.

İkinci olarak, Türkiye yanlış bir dış politika ile komşularındaki savaşa bulaşınca, bu savaşın kirli yöntemleri ülkeye de ithal ediliyor.

Üçüncü olarak, bu gerginlik stratejisi, muhalifler üzerinde de itici etkiler yaratarak, bir terör saldırısı karşısında bile, özellikle otoriter iktidarların pek meraklı oldukları "Millî birlik ve bütünlüğün" sağlanmasını engelliyor.

Dördüncü olarak, gerginlik ve çatışma stratejisi, devlet kurumları arasındaki dayanışma ve eşgüdümü de yok ediyor ve zaten Parti Devleti anlayışı içinde yıpranmış olan istihbarat ve güvenlik bürokrasilerinin ortak verimini son derece düşürüyor.

Beşinci ve son olarak, bu strateji, iktidarın içteki ve dıştaki müttefiklerini de yabancılaştırıyor böylece onu hem içte hem de dışta yalnızlaştırıyor.

* * *

AKP ve Erdoğan, çatışmaya dönük olan bu gerginlik stratejisinden vaz geçer mi?

Hiç sanmıyorum...

Çünkü bugünkü iktidarlarını, 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar olan sürede, tırmanan teröre, patlayan bombalara ve kaybedilen canlara borçlu olduklarını düşünüyorlar.

Ama bu arada herkes birbirine düşman olmuş, ülke patlayan bombalarla bir yangın yerine dönmüş...

Umurlarında mı?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional