Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

EY "KİFAYETSİZ MUHTERİS" POLİTİKACI!
 

Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı:

İhtirası yeteneklerini aşan kişiler için güzel bir sıfat vardır:

"Kifayetsiz muhteris" denir böylelerine.

Babam, böyle "Kifayetsiz muhteris" kişiler için "İhtirası, aklının bir karış üstünde" derdi.

* * *

Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı:

Bil ki, cehaletle ihtiras arasında doğru orantılı bir ilişki vardır:

Cehalet arttıkça ihtiras da yükselir.

İnsan kendini dev aynasında görüp, çevre koşullarını da doğru değerlendiremeyince, her şeyi yapabileceğini sanır.

* * *

Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı:

"Kifayetsiz muhteris" kişiler, bilimciler ve sanatçılar arasında kolay barınamazlar, bu nedenle bilimi ve sanatı pek sevmezler....

Ama politikacılar arasında kolay barınırlar ve kimi zaman rahatlıkla da yükselir, hatta lider bile olabilirler...

Çünkü politika, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki politika, ne yazık ki aşırılıklara, keskinliklere, cahil cesaretine, altı boş vaatlere, demagojiye prim veren bir alandır.

* * *
Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı: Tarih, ihtirası aklını aşmış olan politikacı örnekleriyle doludur. "Kifayetsiz muhteris" bir politikacı, kimi zaman bir grubu, kimi zaman bir partiyi, kimi zaman da bir ülkeyi başarısızlığa götürür... Hatta dünyayı kana bile bulayabilir!

* * *

Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı:

Elbette "Kifayetsiz muhteris" politikacıların başarısızlık çapı, lideri oldukları grubun, partinin ya da ülkenin gücü, kuvveti ile sınırlıdır.

Dünya gücü olan ülkelerin "Kifayetsiz muhteris" liderleri, bütün dünyayı veya Uzakdoğu ya da Ortadoğu gibi bir bölgeyi kana bulayabilir...

Buna karşılık gücü, kuvveti sınırlı olan ülkelerin "Kifayetsiz muhteris" liderleri, ancak kendi bölgelerinde kan dökebilir ve kendi vatandaşlarının hayatlarıyla kumar oynayabilir.

* * *

Ey "Kifayetsiz muhteris" politikacı:

Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Savaşı'nı kazanmış muzaffer orduların komutanı bir liderin:

Mustafa Kemal Atatürk'ün, nerede duracağını bilmesi sayesinde kurulmuştur.

Sağlam temelleri sayesinde, Sovyetler Birliği'nin ömrünü bile aşarak yaşamını sürdürmektedir.

"Kifayetsiz muhteris" politikacıların elinde oyuncak olarak anlamsız, gereksiz ve sonu belirsiz bir savaşa sürüklenmesi olanaklı değildir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional