Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HAYSİYETSİZLİK VE ŞEREFSİZLİK
 

Haysiyet: Değer, saygınlık, itibar, öz saygı demek.

Şeref: Toplumca benimsenmiş iyi şöhret anlamına geliyor.

Şeref, daha toplumsal...

Haysiyet, daha öz benlikle ilgili.

Ama ikisini de birbirinden ayırmak pek olanaklı değil...

Çünkü toplumun bireye bakışı ile bireyin kendine bakışı birbirini çok etkiliyor.

* * *

Gelişmiş toplumların gelişmiş bireyi, kendi kişiliğine özgü evrensel değerlere sahiptir...

Bu değerler, aldığı çağdaş eğitimden, kendi yaşamı boyunca sahip olduğu tutum ve davranışlarından, başarı ya da başarısızlıklarından oluşur.

Dolayısıyla gelişmiş toplumların gelişmiş bireyleri, haysiyet ve şeref bakımından kendi kendilerini üretirler.

Azgelişmiş toplumlardaki azgelişmiş bireylerin değerleri ise, aldıkları yetersiz eğitimin yanında, kendi tutum ve davranışlarından çok, ait oldukları gurubun, sahip oldukları kimliğin değerlerinden oluşur.

Dolayısıyla azgelişmiş toplumların azgelişmiş bireyleri, haysiyet ve şeref bakımından kendilerine değil, ait oldukları gruba veya sahip oldukları kimliğe bağımlıdır.

* * *

David Riesman, toplumsal yapıyla kişilik nitelikleri arasındaki ilişkiyi dört kategoride belirler: (Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 212-213)

Gelenekler tarafından yönetilen tip: Toplumdan ayrı kişiliği yoktur.

İçten yönetilen tip: Endüstrileşme sürecindeki toplumlarda kendisini fark etmektedir ama eskiye bağımlılıkta katıdır.

Dıştan yönetilen tip: Endüstrileşmiş toplumlarda dış otoriteye bağımlıdır ama fazla esnektir, her yana savrulabilir.

Özerk tip: Hangi kurallara uyacağını kendisi belirleyen toplumu ileri taşıyacak tiptir.

* * *

Bizimki gibi azgelişmişlikten yeni kurtulmaya çalışan tam endüstrileşememiş toplumlarda egemen olan kişilikler içten ve dıştan yönetilen tiplerdir:

Bunların kendilerine özgü ne haysiyetleri vardır ne de şerefleri!

Yasaları da, yönetmelikleri de, kendi tutum ve davranışlarını da, ait oldukları grubun, sahip oldukları kimliğin değerlerine göre yorumlarlar.

Ait oldukları grup ve sahip oldukları kimlik, tek kişiye bağımlı otoriter bir nitelik taşıyorsa, artık hepsi tek kişinin haysiyetsiz, şerefsiz köleleri olur...

Bunların bürokrasiye ve medyaya egemen olmaları ve üniversiteler ile yargıya sızmaları ise ülkeyi felakete götürür!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional