Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, PKK VE BİLDİRİLER
 

PKK, bir terör örgütüdür:

Terörle sadece belli hedeflere yönelmez, rastlantısal olarak herkesin canına kasteder...

Bizim muhatabımız değildir!

* * *

Türkiye Cumhuriyeti, bizim de vatandaşı olduğumuz bir devlettir.

İdam cezasını kaldırmıştır...

Binlerce insanın canını almış olan terör örgütünün liderini bile yargılamış, idam etmemiş, hapisle cezalandırmıştır...

Bizim vergilerimizle beslenmekte, bizim sayemizde var olmaktadır...

Bizim ve ailelerimizin can ve mal güvenliğini, temel hak ve özgürlüklerimizi korumakla yükümlüdür...

Bizim muhatabımızdır!

* * *

Türkiye Cumhuriyeti, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir"...

Çağdaş insanlık, demokrasi ve insan hakları yolunda idam cezasını bile kaldırmış olan, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti"nin vatandaşı olmaktan onur duyulmalıdır.

Ama halkın en az yarısı, şu anda iktidar olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin bu işi iyi yapamadıklarını düşünüyor:

Çünkü:

"Kürt sorunu" diye ifade edebileceğimiz sorunu ele alış tarzlarının tutarsız ve yanlış olduğunu...

Olup bitenleri toplumdan sakladıklarını...

Gerçekleri haber yapanları, sorgulayanları suçladıklarını...

Çok sık fikir, eylem ve söylem değiştirdiklerini...

Savundukları fikirleri eleştirenlere "hain" damgası vurduklarını...

Çok sık fikir değiştirdikleri için, bu konuda tutarlı olarak yazıp çizenlerin hepsinin sırasıyla iktidar gözünde hain durumuna düştüklerini görüyorlar.

* * *

Ülkemizin Güneydoğusundaki "Düşük yoğunluklu savaş" artık ciddi bir "Sıcak savaşa" dönüşmüştür.

Bunun önlenmesinin yolu, sorunun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık ve şeffaf müzakerelerle tartışılması ve çözüme bağlanmasıdır.

Vatandaşlar olarak elbette muhatabımız, arkasında kanlı bir tarih olan, bizim de canımızı tehlikeye atan PKK terör örgütü değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten ve bize karşı sorumlu olan siyasal iktidardır.

Bu bağlamda, ister katılalım, ister katılmayalım, siyasal iktidara yönelik her eleştiri, öneri ve bunları içeren bildiri, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" sınırları içinde kaldığı, şiddeti ve terörü özendirmediği sürece, ihanetle filan suçlanmadan, soğukkanlı bir biçimde değerlendirilmek zorundadır.

Çünkü bu siyasal iktidar, bu bildirileri kaleme alanlara ve imzalayanlara karşı, onların da can ve mal güvenliklerini, haklarını ve özgürlüklerini korumakla yükümlü ve sorumludur.

Ayrıca unutmayalım ki, hiç bir siyasal iktidar, muhaliflerini suçlayarak kendi başarısızlıklarını örtemez.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional