Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ATATÜRK'Ü FAŞİZME ALET EDENLER
 

Atatürk, tarihten aldığı ilhamla, çağdaş bilimlerin ışığında hareket eden bir liderdi...

Türkiye Cumhuriyeti'ni de bu ilkeler çerçevesinde kurdu.

Bıraktığı tek miras, akıl ve bilim yoludur.

Günümüzde Atatürkçülük, bugünkü aklın ve bilimin gösterdiği yoldur:

Bu yolun da Demokrasi ve İnsan Hakları olduğu açıktır!

* * *

Demokrasinin ve İnsan Haklarının en büyük düşmanları, kendi çıkarları için halklarını demagojik söylemlerle yöneten liderlerdir:

Bunlar genellikle mukaddes konuları istismar ederler...

Demokrasi, insan hakları, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyerek, kendi iktidarlarını ayrımcılık ve nefret üzerine kurdukları bir düzende sürdürmek isterler...

Bunun için de din gibi, mezhep gibi, ırk gibi, milliyet gibi, mukaddes konuları, herkesin kimliğini belirleyen ölçütleri öne sürerler...

İnsanların inançlarını ve aidiyetlerini sömürürler, farklı inanç ve aidiyetleri birbirlerine düşman eder ve nefret söylemi aracılığıyla iktidarlarını sürdürürler.

Bunların Atatürk'e ve Atatürkçülüğe düşman olması normaldir.

* * *

Asıl üzerinde durmak istediğim yanlış, askerlerin darbe dönemlerinde yaptıkları bütün haksızlık ve hukuksuzlukları Atatürk adına yaptıklarını öne sürmeleridir.

Bunlar 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, 10 Kasım'larda yaptığım konuşmalardan dolayı beni de polislere, savcılara ifade vermek zorunda bırakmışlardır.

Sanıyorum, darbeci askerlerin, haksızlık ve hukuksuzlukları Atatürk adına yaptıklarını öne sürmeleri, Atatürk'ün akıl ve bilim yolundan başka her yöntemi reddeden düşüncesine, dinimizi siyaseten istismar eden Siyasal İslamcı politikacılar kadar zarar vermiştir.

* * *

Bütün düşünce akımlarının filizlenmesine ve sol uygulamaların, kenarından köşesinden bile olsa olanaklı görülmesine, demokrasinin gelişmesine, sol partilerin kurulmasına yol açan yapı, Atatürk Devrimlerinin oluşturduğu Çağdaş Cumhuriyet yapısıdır.

Ortodoks Marxist kuram açısından da sosyalizm, feodal yapıyı takip eden aşamadan sonra olanaklıdır.

Bütün bunlar ortadayken, bazı yazar ve düşünürlerin, sol adına Atatürk düşmanlığı yapması da, demokrasiyi ve insan haklarını savunan Atatürkçülüğe, darbeci askerler kadar zarar vermiş ve vermektedir!

Elbette şoven milliyetçilik adına Atatürk'ü istismar edenlere de, 1920'lerin 30'ların 6 Ok reçetesine takılıp kalmış olanlara da yöneliktir eleştirim.

Günümüzde Atatürkçülük, akıl ve bilimin işaret ettiği demokrasi ve insan hakları yoludur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional