Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SANDIKTA DEVRİM... SANDIKLA DEVRİM...
 

Sevgili okurlarım arasındaki muhaliflerde, sandık konusunda büyük bir umutsuzluk gözlemliyorum:

"Bunlar seçimle gitmez!" diyorlar.

Sanıyorum, 7 Haziran seçimlerinde çoğunluğu yitirdikten sonra, Erdoğan'ın desteğiyle ve türlü oyunlarla, iktidarı bırakmayan AKP'nin demokrasiye yaptığı en büyük kötülük de bu:

Seçmenin, sandığa, yani oy mekanizmasına olan inancını ve güvenini yok etmek!

* * *

Türkiye zaten demokrasisini zar zor işleten bir ülkeydi...

AKP'nin son yıllarda iyice belirginleşen bir biçimde, Anayasa'nın ve yasaların etraflarından dolaşarak yaptığı manevralar, seçim adaletini, eşitliğini ve şeffaflığını zedelemiş, yargı oranlarının bunlar karşısındaki suskunluğu, demokrasinin kurumlarını ve kurallarını yozlaştırmış, rejimi iyice zayıflatmıştır.

Oysa iktidarların belirlenmesinde, sandık dışı yani demokrasi dışı yöntemler hem çok kan dökülmesine yol açar, hem de istikrar getirmez...

Sandık dışı yöntemlerle hem çok yüksek bir bedel ödersiniz hem de iktidarı belirleyemezsiniz:

Örnekler için, Sovyetler'in çöküşünden sonraki Doğu Avrupa'ya ve şimdi de Ortadoğu'ya bakmak yeter!

Ülkemizin kan revan içinde tam bir iç savaş ortamına sürüklenmesini, hayatlarımızın ve toplumumuzun mahvolmasını istemiyorsak, mutlaka ama mutlaka sandığa güvenmek...

Daha doğrusu sandık koşullarını güvenilir hale getirmek zorundayız!

* * *

Unutmayalım ki, şu anda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde zaten bir tür kargaşa hüküm sürmektedir...

Bu kargaşanın bir iç savaş niteliğiyle tüm ülkeye yayılması tehlikesi vardır!

Bu tehlike ancak ve ancak, ülkedeki iktidarın barışçı ve demokratik usûllerle belirlenmesi yoluyla önlenebilir.

* * *

Bir Sivil Toplum Kuruluşu, STK olan "Oy ve Ötesi Derneği", işte bu nedenlerle, sadece sandık güvenliğini değil, demokratik rejimin geleceğini de koruyan bir işleve sahiptir.

Başta avukatlar olmak kaydıyla, her meslekten demokrasiye inanmış vatandaşların katkılarıyla, 7 Haziran seçimlerinde inanılmaz bir iş başarmış, sandık güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştır.

100 bine yaklaşan gönüllüsü ve 50 bini aşkın fiili çalışanıyla, Oy ve Ötesi, sandıklara sahip çıkarak, demokrasimizi korumaya çalışmaktadır.

Ona destek olmak sadece bugünleri değil, yarınları da kurtaracaktır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional