Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP'NİN DÖRTLÜ AÇMAZI
 

Demokrasilerde bir siyasal partiyi zayıflatacak dört faktör vardır; ne yazık ki AKP ve Erdoğan bu dört faktörün dördü tarafından da zehirlenmiş görünmektedir!

Üstelik tek başlarına bile bir siyasal partiyi kemirecek ve iktidardan uzaklaştırabilecek olan bu faktörler, bir araya geldiklerinde bir sinerji üretiyorlar ve daha da etkili oluyorlar.

* * *

Birinci faktör "Güven kaybıdır":

Seçmen, bir partinin söylediklerine güvenmemeye başlarsa, artık o parti ağzıyla kuş tutsa bile kimseyi ikna edemez, oyunu arttıramaz.

AKP ve Erdoğan, iç ve dış politikada çok hızlı ve çok keskin söylem ve eylem değişikliklerine giderek içerde ve dışarda kendilerine karşı duyulan güveni tümüyle yitirmiştir!

Her temel iç ve dış politika konusunda AKP'nin ve Erdoğan'ın tanımlanabileceği en önemli özellik "Tutarsızlık" haline gelmiştir.

İkinci faktör "Otoriterleşmedir".

Demokratik bir rejimde, bu rejim Türkiye'deki gibi azgelişmiş bir demokrasi bile olsa, seçmenin tepki göstereceği, toplumun kaldıramayacağı en önemli eğilim otoriterleşmedir.

AKP ve Erdoğan, başta Anayasa ve seçimler olmak olmak üzere, demokrasinin bütün kurum ve kurallarını yozlaştırmış, kendilerini iktidara taşıyan bütün güçleri reddetmiş, bir takım eski müttefiklerini "hain" ilan etmiş, ayrıca bütün muhalefeti de "ihanet" çizgisinde algılayan bir tutum ve davranış içine girmiştir.

Uygulamalar, demokratik devleti tek bir partiye ve tek bir kişiye indirgeyici nitelik sergilemektedir.

Parti içi demokrasinin sözünü bile etmiyorum!

Üçüncü faktör, "Eskimişliktir".

13 yıllık iktidarın sonunda, yapacak ve söyleyecek yeni bir şey kalmamış olmasından kaynaklanan bu faktör, AKP'yi ve Erdoğan'ı seçmenin gözünde bir umut olmaktan çıkarmıştır.

Dördüncü faktör, "Ekonomik darboğazdır".

Dünya ekonomisinin genişleme konjonktürü sona ermiş, buradan kaynaklanan ekonomik büyüme bitmiştir.

Artık satılacak dişe dokunur bir kamu malı ve önemli bir kamu hizmeti de kalmamıştır.

İnşaata ve tüketime dayalı yağma ekonomisi, genişleme sınırlarına erişmiş, geniş kitleler bu ekonomiden zarar görmeye başlamışlardır.

* * *

Bu dört faktör aynı anda geçerli olduğu için, birlikte, birbirini pekiştirmekte ve AKP'yi hızla iktidardan uzaklaştırmaktadır.

Evrensel nitelik taşıyan bu dört faktöre bir de Türkiye'ye özgü olan "Kürt sorununu" ve bu sorun karşısında AKP'nin ve Erdoğan'ın, yine bu faktörlere bağlı olan başarısızlığını eklersek durumun ne denli ciddi olduğu ortaya çıkar.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional