Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MHP, HDP VE DEMOKRATİK MİLLİYETÇİLİK
 

Dincilik ve mezhepçilik ile ırkçılık ve milliyetçilik, aşırı çizgilere gittiği zaman demokrasinin en büyük düşmanları olur:

Dincilik ve mezhepçilik, kelle kesen Hıristiyan veya Müslüman Şeriatçılığına, ırkçılık ve milliyetçilik ise kan içici faşizme dönüşebilir...

Elbette insanları, dinlerine, mezheplerine, ırklarına ve milliyetlerine göre ayrımcılığa tabi tutmak, nefret söylemlerinin hedeflerine oturtmak, çağımızdaki demokrasi ve insan hakları anlayışı açısından kabul edilebilecek davranışlar değildir.

* * *

İdedolojik dönemlere tarihsel olarak bakarsak:

Önce dincilik ve mezhepçilik vardı...

Onun üzerine ırkçılık ve milliyetçilik geldi...

En sonra da bütün bunların üzerine demokrasi ve insan hakları geldi.

Hiç bir ideoloji kendinden öncekini silip atmadı, atamadı...

Kendinden öncekilerle, birleşti, bütünleşti, uzlaştı...

Bugün ulaşılan ideolojik noktada, bütün dinci, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi kimlikler, demokrasi ve insan hakları anlayışı içinde kardeşçe ve barış içinde yaşamak durumundalar.

* * *

Elbette yukardaki bu "temenni" "dile kolay"...

Fiiliyatta ise çok zor!

Ne yazık ki dünya tarihi, din, mezhep, ırk, milliyet ve bunların göstergesi olarak dil farklılıkları üzerine dökülen kanlarla yazıldı...

Ve insanlık henüz homojen olarak uygarlaşamadığı için hâlâ da bu kanlı yazım devam ediyor.

* * *

Her dinci, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi ideoloji, doğduğu zaman devrimciydi, ilericiydi:

İnsanlar bu ideolojilere göre toprak ve devlet sahibi oldular, toprakları ve devletleri için öldüler ve öldürdüler.

Önce, paganizmden tek tanrılı dinlere geçiş...

Sonra dincilik ve mezhepçilikten, milliyetçiliğe geçiş...

En sonunda da, dinci, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi kimliklerden, demokrasi ve insan haklarına geçiş...

İnsanlık tarihinin uygarlaşma çizgisini belirler.

* * *

Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu tarihsel, toplumsal, kültürel ve coğrafi nitelikler itibarıyla, bulunduğu yerdeki en ileri ideolojiyi ve en demokratik devlet biçimini temsil etmektedir...

Ama hâlâ mezhepçi ideoloji adına savaşan, kafa kesen, ciğer yiyen gruplarla ve onlarla milliyetçilik adına savaşanlarla komşu olarak birlikte yaşamakta...

Ve AKP'nin büyük yanlışından dolayı, bu gruplar arasındaki savaşa mezhepçiler adına müdahil olmaktadır.

* * *

Ben, bu Cumhuriyeti birlikte savaşarak kurmuş olan Türklerin ve Kürtlerin milliyetçi ideolojilerinden güç alan MHP ve HDP'nin...

Geçmişin karanlık ve kanlı tarihinden beslenmek yerine...

Aydınlık ve demokratik bir geleceğin inşası için çalışacaklarına...

Türkiye'yi yağmacı ve rüşvetçi bir otoriterliğin pençesinden kurtarmaya öncelik vereceklerine inanıyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional